Decret de la Penitencieria Apostòlica relatiu a la concessió d’indulgències especials als fidels en l’actual situació de pandèmia

PENITENCIERIA APOSTÒLICA

DECRET


Es concedeix el do d’Indulgències especials als fidels que sofreixen la malaltia de Covid-19, comunament coneguda com Coronavirus, així com als treballadors de la salut, als familiars i a tots aquells que, de qualsevol manera, també amb la pregària, tenen cura d’ells.

«Que l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en l’oració» Rm 12, 12. Les paraules escrites per Sant Pau a l’Església de Roma ressonen al llarg de tota la història de l’Església i orienten el judici dels fidels davant de cada sofriment, malaltia i calamitat.

El moment actual que travessa la humanitat sencera, amenaçada per una malaltia invisible i insidiosa, que des de fa temps ha entrat amb prepotència a formar part de la vida de tots, està marcat dia rere dia per angoixants temors, noves incerteses i, sobretot, per un sofriment físic i moral generalitzat.

L’Església, seguint l’exemple del seu Diví Mestre, sempre s’ha preocupat de cuidar als malalts. Com indicava Sant Joan Pau II, el valor del sofriment humà és doble: «Sobrenatural i alhora humà. És sobrenatural, perquè s’arrela en el misteri diví de la redempció del món, i és també profundament humà, perquè en ell l’home es troba a si mateix, la seva pròpia humanitat, la seva pròpia dignitat i la seva pròpia missió». (Carta Apostòlica SalvificiDoloris, 31).

També el Papa Francesc, en aquests últims dies, ha manifestat la seva proximitat paternal i ha renovat la seva invitació a pregar incessantment pels malalts de Coronavirus.

Per tal que tots els que pateixen a causa del Covid-19, precisament en el misteri d’aquest sofriment, puguin redescobrir «el mateix sofriment redemptor de Crist»(ibíd., 30), aquesta Penitencieria Apostòlica, ex auctoritate Summi Pontificis, confiant en la paraula de Crist Senyor i considerant amb esperit de fe l’epidèmia actualment en curs, per a viure-la amb esperit de conversió personal, concedeix el do de les Indulgències d’acord amb les següents disposicions.

Es concedeix la Indulgència plenària als fidels malalts de Coronavirus, subjectes a quarantena per ordre de l’autoritat sanitària als hospitals o en les seves pròpies cases si, amb ànim d’allunyar-se de qualsevol pecat, s’uneixen espiritualment a través dels mitjans de comunicació a la celebració de la Santa Missa, a la pregària del Sant Rosari, a la pràctica piadosa del Viacrucis o altres formes de devoció, o si almenys resen el Credo, el Parenostre i una piadosa invocació a la Santíssima Mare de Déu, oferint aquesta prova amb esperit de fe en Déu i de caritat cap als germans, amb la voluntat de complir les condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i oració segons les intencions del Sant Pare), tan aviat com els sigui possible.

Els agents sanitaris, els familiars i tots aquells que, seguint l’exemple del Bon Samarità, exposant-se al risc de contagi, cuiden dels malalts de Coronavirus segons les paraules del diví Redemptor: «Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics» (Jn 15,13), obtindran el mateix do de la Indulgència Plenària en les mateixes condicions.

Aquesta Penitencieria Apostòlica, a més, concedeix de bon grat, en les mateixes condicions, la Indulgència Plenària en ocasió de l’actual epidèmia mundial, també a aquells fidels que ofereixin la visita al Santíssim Sagrament, o l’Adoració Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escriptura durant almenys mitja hora, o el rés del Sant Rosari, o l’exercici piadós del Viacrucis, o la pregària de la corona de la Divina Misericòrdia, per a implorar a Déu Totpoderós la fi de l’epidèmia, l’alleujament dels afligits i la salvació eterna dels qui el Senyor ha cridat al seu si.

L’Església prega pels qui estiguin impossibilitats de rebre el sagrament de la Unció dels malalts i el Viàtic, encomanant a tots i cadascun d’ells a la Divina Misericòrdia en virtut de la comunió dels sants i concedeix als fidels la Indulgència plenària en perill de mort sempre que estiguin degudament disposats i hagin resat durant la seva vida algunes oracions (en aquest cas l’Església supleix les tres condicions habituals requerides). Per a obtenir aquesta indulgència es recomana l’ús del crucifix o de la creu (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12).

Que la Santíssima Verge Maria, Mare de Déu i de l’Església, Salut dels Malalts i Auxili dels Cristians, Advocada nostra, socorri a la humanitat malalta, allunyant de nosaltres el mal d’aquesta pandèmia i obtenint tot el bé necessari per a la nostra salvació i santificació.

El present decret és vàlid independentment de qualsevol disposició en contra.
 

Donat a Roma, a la seu de la Penitencieria Apostòlica, el 19 de març de 2020.

Mauro. Card. Piacenza
Penitencier Major

Compartir