Declarat Venerable el P. Magí Morera, religiós dels Fills de la Sagrada Família

El Papa Francesc va autoritzar el dia 9 d’octubre, la promulgació del decret sobre l’heroïcitat de les virtuts del Servent de Déu P. Magí Morera i Feixas, religiós dels Fills de la Sagrada Família, fundats per Sant Josep Manyanet. Això vol dir que ha estat declarat venerable, perquè va ser un religiós i un sacerdot que va viure amb constància i alegria les virtuts teologals, cardinals i altres, així com aquelles més característiques de la seva vocació i missió. Aquest és el segon dels quatre passos (servent de Déu, venerable, beat i sant) en el camí vers el reconeixement de la santedat d’un fidel.

El venerable Magí Morera i Feixas va néixer a Castelltallat (Sant Mateu de Bages), el 16 de novembre de 1908. Fou el darrer de dotze germans i quedà orfe de pare als 17 mesos. La seva mare l’educà en la fe cristiana i cultivà la seva vocació religiosa i sacerdotal. Cridat per Déu a ser Fill de la Sagrada Família, va fer la professió religiosa a Barcelona, el 25 de setembre de 1925. Fou ordenat sacerdot l’1 de novembre de 1933.

Un cop superats coratjosament i amb fe viva els perills de la persecució religiosa a Espanya i la Segona Guerra Mundial a Itàlia, en aquests dos països, i després a Brasil, dugué a terme una admirable activitat en l’atenció pastoral a diverses parròquies, proposant sempre l’ideal de la Família de Natzaret, que vivia i portava al cor. Fou Superior general de la Congregació durant 18 anys i un vertader mestre de vida espiritual. Promogué la construcció d’un temple en honor de la Sagrada Família a Roma i treballà incansablement a favor de les famílies i de la joventut. Ple de virtuts i bones obres, morí a Barcelona el 28 de juny de 1984, víctima d’un tumor que suportà amb paciència. Las seves despulles descansen a la capella dels Màrtirs per la família de la parròquia Sant Josep Manyanet de Barcelona, on properament se celebrarà una Eucaristia d’acció de gràcies.

El procés sobre Magí Morera es va instruir a Barcelona durant els anys 2004 i 2005. El 2007 la Congregació de les Causes dels Sants va declarar la validesa del procés diocesà. El mateix any va ser presentada la Positio sobre la vida i les virtuts del servent de Déu. El 2016 i el 2017 els Consultors teòlegs i els Pares Cardenals i Bisbes de la Congregació de les Causes dels Sants, respectivament, van donar resposta positiva a la pregunta sobre l’exercici heroic de les virtuts per part del P. Magí Morera.

El P. Morera, enamorat de la Sagrada Família de Natzaret i de la seva vocació, va ser un religiós i un sacerdot humil, pobre, obedient, alegre i candorós, de gran fe, amor a Déu i esperança cristiana que sabia infondre als altres. Posseïa l’esperit d’una intensa oració, el do de consell, un ardent zel per la salvació de les ànimes i una extraordinària caritat envers el proïsme, especialment els necessitats, els malalts i els més febles

Després de sant Josep Manyanet i dels beats Jaume Puig i 19 companys màrtirs, el P. Magí Morera és el primer Fill de la Sagrada Família que ha estat declarat Venerable.

Compartir