Declaració sobre l’amenaça actual envers la presència cristiana a Terra Santa

Els Patriarques i Caps de les Esglésies presents a la ciutat santa de Jerusalem van emetre el passat dia 13 un Comunicat que hem traduït:

“A tota la Terra Santa, els cristians s’han convertit en l’objectiu d’atacs freqüents i sostinguts per part de grups radicals marginals. Des de l’any 2012 hi ha hagut innombrables incidents d’agressions físiques i verbals contra sacerdots i altres clergues, atacs a esglésies cristianes, amb llocs sagrats vandalitzats i profanats regularment, i intimidació contínua dels cristians locals que simplement busquen celebrar el culte lliurement i dur la seva vida diària. Aquestes tàctiques estan essent utilitzades per grups radicals en un intent sistemàtic d’expulsar la comunitat cristiana de Jerusalem i d’altres parts de Terra Santa.

Reconeixem amb gratitud el compromís declarat del Govern Israelià de mantenir una llar segura per als cristians a Terra Santa i de preservar la comunitat cristiana com a part integral del tapís de la comunitat local. Com a prova d’aquest compromís veiem la facilitació per part del Govern de la visita de milions de pelegrins cristians als llocs sants de Terra Santa. Per tant, és una qüestió de gran preocupació quan aquest compromís nacional és traït pel fracàs dels polítics locals, funcionaris i agències d’aplicació de la llei per frenar les activitats dels grups radicals, que intimiden regularment els cristians locals, agredeixen sacerdots i clergues, i profanen els Llocs Sants i propietats de l’Església.

El principi que s’ha de protegir el caràcter espiritual i cultural dels barris històrics i diferenciats de Jerusalem ja està reconegut a la llei israeliana pel que fa al Barri Jueu. No obstant això, grups radicals continuen adquirint propietats estratègiques al Barri Cristià, amb l’objectiu de disminuir la presència cristiana, sovint utilitzant tractes de sota mà i tàctiques d’intimidació per desallotjar els residents de les seves cases, disminuint dràsticament la presència cristiana i interrompent encara més les rutes històriques de pelegrinatge entre Betlem i Jerusalem. La peregrinació cristiana, a més de ser un dret de tots els cristians del món, aporta grans beneficis a l’economia i la societat d’Israel. En un informe recent de la Universitat de Birmingham, es va destacar que el pelegrinatge i el turisme cristians aporten 3.000 milions de dòlars a l’economia israeliana. La comunitat cristiana local, tot i que és petita i decreixent en nombre, ofereix una quantitat desproporcionada de serveis educatius, sanitaris i humanitaris a les comunitats d’Israel, Palestina i Jordània.

D’acord amb el compromís declarat de protegir la llibertat religiosa per part de les autoritats polítiques locals d’Israel, Palestina i Jordània, demanem un diàleg urgent amb nosaltres, els líders de l’Església, per tal de:

  1. Fer front als reptes que els grups radicals presenten a Jerusalem tant a la comunitat cristiana com a l’estat de dret, per tal que cap ciutadà o institució no hagi de viure sota l’amenaça de violència o intimidació.
  2. Iniciar el diàleg sobre la creació d’una zona cultural i patrimonial cristiana especial per salvaguardar la integritat del barri cristià de la ciutat vella de Jerusalem i garantir que el seu caràcter i el seu patrimoni únics es preservin, en benefici del benestar de la comunitat local, la nostra vida nacional i el món en general.

Els Patriarques i Caps de les Esglésies a Jerusalem”.

13 de desembre de 2021

Compartir