Declaració de les Virtuts heroiques de la Mare Anna Maria Janer Anglarill, fundadora de les Religioses de la Sda. Família d’Urgell

La Santa Seu ha fet públic el dia 3 de juliol que el Sant Pare Benet XVI ha aprovat les virtuts heroiques de la Serventa de Déu Anna Maria Janer Anglarill, fundadora, ara ha fet 150 anys, de l’Institut de Religioses de la Sagrada Família d’Urgell, amb l’ajuda i la col·laboració dels Bisbes d’Urgell Mons. Josep Caixal i Mons. Salvador Casañas. Aquest Institut té cura d’hospitals i escoles, residències d’ancians i serveis pastorals diversos en onze països del món.

La Mare Janer nasqué a Cervera l’any 1800 i traspassà a Talarn el 1885. Actualment les seves restes reposen i són molt estimades a la Capella de la Residència de les Religioses de la Sda. Família de La Seu d’Urgell, al Passeig Joan Brudieu, al costat del lloc de la primera fundació, el Sant Hospital de la Ciutat de La Seu.
Aquesta declaració significa que les seves Virtuts han estat declarades per l’Església, “heroiques” i imitables per tot el poble cristià, i que si Déu vol realitzar un miracle per la seva intercessió, podria ser declarada beata i intercessora dels creients.
Donem-ne gràcies a Déu!
Compartir