Dades positives de la Campanya de la Renda del 2022

La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat les dades de la campanya de la Renda de l’any 2022 que correspon a l’exercici fiscal del 2021. A la roda de premsa han intervingut el vicesecretari per a Assumptes Econòmics, Fernando Giménez Barriocanal, i el director del secretariat per al Sosteniment de l’Església, José María Albalad Aiguabella.

A les dades provisionals que s’hi presenten, es constata que ha augmentat en 84.201 el nombre de declaracions a favor de l’Església (més del doble que l’any anterior el 2021), fet que suposa un suport important a la tasca de l’Església. En conjunt, més de 8,5 milions d’espanyols marquen la casella de l’Església tenint en compte les declaracions individuals i les conjuntes, fet que suposa el 31,29% de les declaracions presentades. L’import total assignat a l’Església se situa en 320.723.062 euros, fet que suposa un increment del 8,5% que permetrà a l’Església fer front a l’augment de les necessitats socials en un context econòmic difícil. De mitjana, l’aportació que rep l’Església de cada contribuent que marca lliurement la casella de la X és de 37,73 euros.

Si la quantitat percebuda està en relació amb la capacitat i la fortalesa econòmica que hi ha a cada província, els mecanismes de distribució tenen com a criteri la solidaritat i la comunió entre les diverses diòcesis. De manera que les diòcesis que són a províncies amb rendes altes com Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga o Múrcia ajuden a sostenir les diòcesis de l’Espanya despoblada i, per tant, amb menys capacitat per al seu sosteniment. És un autèntic mecanisme de comunió eclesial de recursos que permet mantenir l’acció pastoral en llocs on, altrament, seria gairebé impossible.

D’altra banda, l’assignació tributària suposa, com a mitjana, el 22% del finançament de les diòcesis. Això significa una progressiva millora de la seva capacitat de finançament propi per altres vies al marge de la declaració de la renda (augment de les col·lectes pròpies, treball de les oficines de sosteniment a les diòcesis, etc.).

 

Declaracions i percentatge d’assignació per comunitats:

El nombre total de declaracions a favor de l’Església ha augmentat en 14 de les 17 comunitats autònomes (especialment Andalusia, Madrid, Castella – La Manxa i Comunitat Valenciana) i 10 comunitats se situen per sobre de la mitjana en % d’assignants, destacant Castella – La Manxa (44,2%), La Rioja (43,5%), Extremadura (43,4%), Múrcia (42,6%) i Castella i Lleó (41,7%). Pel que fa a l’import assignat, s’ha produït un increment de la quantitat recaptada a totes les comunitats autònomes. En termes absoluts, els majors augments en euros assignats es produeixen a Madrid, Andalusia i el País Valencià.

Compartir