Curs per a formadors de Seminaris a Madrid

Els dies 2, 3 i 4 de gener de 2020 té lloc un Curs per a formadors dels Seminaris Majors i Menors de tot Espanya a Madrid, a la Casa de la Conferència Episcopal d’Arturo Soria (Operàries parroquials).

Aquest és un Curs sobre “Formar-se per a formar”, organitzat per la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, que presideix Mons. Joan-Enric Vives. Hi assisteixen una vintena de formadors amb un Curs pensat per a aprofundir el recentment aprovat Pla de formació sacerdotal “Formar sacerdots missioners” de la CEE, i que tractarà d’aquest Pla, de la formació humana i de la formació pastoral, així com altres matèries i temes, com acompanyament de les persones, entre d’altres. Estan acompanyats per Mons. Jesús Vidal, bisbe auxiliar de Madrid, i el Director del Secretariat de la Comissió Rv. Sergio Requena. Hi participa el Rector del Seminari d’Urgell i Vicerector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, Mn. Gabriel Casanovas.

Compartir