Curs D.E.C.A. a la universitat d’Andorra

49 alumnes s’han matriculat al curs DECA de la universitat d’Andorra. Aquest any serà el 10è curs que oferim 12 crèdits Bolonya per obtenir el títol de la didàctica de la classe de religió.

L’assignatura de Religió és una resposta a les inquietuds de mares i pares que volen una oportunitat per a què els seus fills aprenguin a l’escola allò que dóna sentit i consistència a la vida.

L’oferta i la presència normal de l’ensenyament Religiós a l’escola, no hauria de ser una qüestió ideològica, sinó un dret fonamental dels pares, de cara a l’educació integral de llurs fills, ja que els valors espirituals formen part essencial del desenvolupament de la persona, com recull l’article 20-3 de la Constitució del Principat d’Andorra: “Els pares tenen dret a escollir el tipus d’educació que hagin de rebre els seus fills. Igualment, tenen dret a una educació moral o religiosa per a llurs fills d’acord amb les conviccions pròpies”.


Compartir