Creació del Consell Assessor de Delegats diocesans per al Clergat

El dia 1 de març de 2021 es va reunir per primera vegada el Consell Assessor de Vicaris i Delegats Diocesans per al Clergat de les Diòcesis espanyoles, a través de tots els delegats dels Arquebisbats metropolitans. La reunió va tenir lloc de forma telemàtica i va ser presidida pel President i el Vicepresident de la Comissió per al Clergat i els Seminaris, Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Mons. Jesús Vidal, Bisbe auxiliar de Madrid, que van estar acompanyats pels directors del Secretariat, Rv. Juan Carlos Mateos i Rv. Sergio Requena. Van assistir-hi amb molta participació dels delegats de totes les Províncies eclesiàstiques d’Espanya. De Catalunya hi van participar Mn. Jordi Figueras de Tarragona i Mn. Salvador Bacardit de Barcelona.

Es van precisar els objectius d’aquest Consell Assessor, en part inspirant-se en el Consell Assessor de Rectors de Seminaris: 1.- l’exercici de la sinodalitat entre els delegats de les Diòcesis, sempre al servei dels sacerdots, per recolzar-se i caminar junts; 2.- demanar opinió i rebre i difondre les informacions o tasques que la Comissió o els òrgans de la CEE vulguin proposar; 3.- treballar per a la formació permanent tal com apareix en el nou Pla de Formació “Formar pastors missioners”, per ajudar les Diòcesis i els seus presbiteris, en les diverses situacions d’edat, de missions i de necessitats; 4.- poder compartir i preparar amb els seus criteris i aportacions alguns esdeveniments regionals o nacionals al servei de la vitalitat dels preveres.

I va tenir lloc una roda fecunda d’aportacions de tots els participants sobre com s’havia viscut i s’estava vivint la pandèmia en les seves arxidiòcesis i en les sufragànies, que va resultar molt interessant. I finalment es van fer propostes sobre la temàtica que més interessaria estudiar i reflexionar en el futur en les reunions de Delegats i en les jornades de reflexió o de formació.

Es va valorar molt positivament la reflexió escrita i els enregistraments on line de Mons. Joan Esquerda Bifet, sacerdot de Lleida resident i canonge a Roma, per als recessos a les Diòcesis durant aquest any 2020-21, així com les de l’abat benedictí Dom Jean-Charles Nault sobre l’accídia, que va ser conjunta per als delegats del clergat i els directors espirituals dels Seminaris.

Compartir