“Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli” (Mc 1,15)

Comencem la Quaresma, camí de la Pasqua. El Papa Francesc ens exhorta: “La Quaresma és un viatge que implica tota la nostra vida, tot el que som. És temps per a verificar els camins que estem recorrent, per tornar a trobar el camí de tornada a casa, per redescobrir el vincle fonamental amb Déu, del qual depèn tot.” Però, ningú no sembla gaire disposat a acceptar que fa accions mal fetes, ni tampoc a intentar canviar-les, i encara menys –sembla com una bogeria!- creure que amb les nostres accions mal fetes hem ofès a Déu, o hem estat desagraïts amb el seu Amor. Acceptar que hem pecat, no es porta gaire en els ambients de joves ni de grans… I en canvi, quan reconeixem que som pecadors, ens fem més lliures i creixem com a persones i com a fills de Déu. La llum entra en les nostres vides.

I és que realment fem coses mal fetes i ofenem els altres; cooperem al mal del món i, per damunt de tot, ofenem Déu i som uns grans desagraïts amb l’immens Amor que Ell ens té. Ens cal canviar, convertir-nos, obrir-nos a la nova manera de veure les coses, des de Crist, sota la guia del seu Esperit Sant.

Els dies de la Quaresma són també dies de canvi i de penitència, per tal de prendre consciència del propi pecat i poder demanar-ne perdó. Deixem-nos interpel·lar per la Paraula de Déu que ens acusa com si fóssim tots germans i col·laboradors de l’assassí Caín (i ho som!), i que ens llença la pregunta punyent: “Què n’has fet del teu germà?” (Gn 4,9-10). Déu ens vol més responsables dels  nostres actes i de les nostres omissions culpables. Per això ens proposa que fem penitència. Dimecres hem començat la Quaresma, deixant que l’Església misericordiosa i amatent ens imposés la cendra sobre el cap, recordant-nos: “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli!” (Mc 1,15). ¿Com estem mantenint aquesta tensió que ens allibera? T’atreveixes a intentar canviar i fer penitència?

Un gran Pare de l’Església d’Orient, Sant Joan Crisòstom, Patriarca de Constantinoble, quan és reclamat sobre els camins de la penitència en proposa cinc de molt eficaços:

  • Primer cal confessar els propis pecats. Si un no és prou sincer amb Déu i amb ell mateix, i es dissimula l’abast del mal que hi ha en ell, aquest no canviarà mai perquè no deixa que la llum entri dintre seu.
  • N’hi ha un altre no gens inferior al primer, que consisteix a perdonar les ofenses que hem rebut dels nostres enemics. Si dominem la ira, si oblidem les faltes dels qui ens envolten, atraurem el perdó del Pare sobre la nostra vida mal feta.
  • Un tercer camí de canvi i de millora és l’oració fervent i confiada, que brolla d’un cor que estima Déu i el cerca amb perseverança.
  • També té un poder molt gran, l’almoina, amb el seu nom més actual, que és la solidaritat compromesa. Si comparteixes el que tens, si ets solidari amb els qui pateixen, trobaràs perdó i canviarà la teva tenebra en llum.
  • I finalment el gran predicador proposa un cinquè camí, que és la humilitat. Si som humils i ens fem petits i confiats, atraiem la misericòrdia del Pare del cel, que ens pot omplir amb la seva gràcia i ens vol fer arribar allà on nosaltres sols, amb les nostres pròpies forces, mai no hauríem pogut.
Compartir