Conveni entre Càritas i l’ICS per donar suport social a les persones

Càritas d’Urgell i l’Institut Català de la Salut (ICS) han signat un acord de col·laboració per a l’establiment d’un protocol d’actuació i coordinació, en el marc del projecte “Servei d’acollida i acompanyament a les persones”.

El conveni té com a objectiu continuar treballant envers les persones que els treballadors socials d’ambdues entitats consideren oportú atendre. Aquesta atenció se centrarà en l’acompanyament i suport a gent gran en l’àmbit domiciliari mitjançant la figura del voluntari; l’acompanyament individual, grupal, laboral i la valoració d’ajuts socials de l’àmbit de la Salut per part de Càritas Diocesana d’Urgell, i la derivació de casos als treballadors socials sanitaris dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica de la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell Sud dins el seu àmbit.

El conveni es va signar el 7 de desembre i el van signar Meritxell Feixes, directora del SAP Lleida Nord, i Josep Casanova, director de Càritas Diocesana d’Urgell. Càritas d’Urgell continua la seva tasca de donar una atenció integral de les persones que hi ha al territori i ho fa des de l’establiment de noves aliances i del treball en xarxa.

Compartir