Consell Diocesà de Càritas a La Seu d’Urgell

Dissabte dia 23 de novembre a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la 49a sessió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d’Urgell que fou presidida per l’Arquebisbe d’Urgell i President de Càritas diocesana i pel Director voluntari de Càritas Diocesana, Sr. Josep Casanova; pel Delegat Episcopal, Mn. Jaume Mayoral; el secretari general Sr. Carles Martín, i amb l’assistència de bastants Presidents i Directors de les Càritas parroquials del Bisbat d’Urgell.

La Jornada va començar amb la pregària inicial i la salutació del President de Càritas diocesana. Tot seguit es va aprovar l’acta de la sessió anterior, i es va donar la paraula a la Coordinadora General de Càritas, la Sra. Marta Fortuny que va fer una explicació de les activitats de l’entitat en l’any que ens disposem a cloure. Va destacar com Càritas d’Urgell ha augmentat el nombre de voluntaris passant a ser 302 (respecte els 230 de l’any anterior) distribuïts en 11 parròquies fonamentals. Va subratllar com una fita de l’entitat els pisos d’acollida transitòria situats a Balaguer i a La Seu d’Urgell. L’entitat ha ajudat 845 persones amb més de 150.000 euros invertits en els diferents projectes d’atenció i ajuda. Va destacar com l’entitat havia participat activament en la 4ª Jornada diocesana de l’Església d’Urgell que va tenir lloc el passat 15 de juny i com s’havia intentat divulgar el treball de Càritas a través de les diferents accions i campanyes al territori diocesà. El programa Càritas-ecocanvi ha estat un dels accents del treball de l’entitat d’aquest any que ha permès complir, en les mesura de les possibilitats, allò que el Papa Francesc demana en la seva encíclica “Laudato si”.

Finalment, la Sra. Fortuny, va fer un resum de les principals dades que aporta el recent informe FOESSA destacant com l’exclusió afecta 3 àmbits: l’econòmic (quan les persones i famílies no tenen el necessari per al seu consum); el ciutadà (quan l’exclusió comporta que no es pugui participar en l’espai polític i en l’exercici dels drets socials per manca de documentació legal o de salut), i el social (quan l’exclusió fa que els llaços socials es trenquin i s’anul·la la vinculació amb la família, amics i societat en general). Va destacar que l’informe social FOESSA, per a Catalunya, mostra que cada vegada la societat catalana està més polaritzada entre els qui viuen d’una forma benestant i els qui pateixen una exclusió severa, i com les classes mitjanes estan decaient. I va posar en relleu com la precarietat laboral fa que moltes persones pateixin pobresa malgrat tenir una feina remunerada. Tots aquests elements fan que el concepte de “pobresa” es vegi greument ampliat amb solitud, mancances de vincles i aïllament personal.

A continuació el Director Voluntari de Càritas Urgell, Sr. Josep Casanova, va informar sobre les activitats que està portant a terme l’empresa d’inserció laboral Nougrapats i com s’està preparant intensament el desplegament d’un nou Centre Especial de Treball de Càritas Diocesana d’Urgell d’iniciativa social, que pugui oferir respostes i acompanyament a nois i noies amb discapacitats o malalties, per oferir-los una possibilitat de feina i de sentir-se útils en la societat, des de la seva tasca laboral.

Després, el Delegat Episcopal, Mn. Jaume Mayoral, va presentar la campanya de Nadal 2019 de Càritas que porta per títol “Tots tenim un àngel, especialment per Nadal” i que vol conscienciar la població de la necessitat que s’impliqui de manera concreta en ajudar les persones que ens rodegen. Les diferents parròquies hi participaran d’una forma activa.

Finalment es va oferir informació sobre el “Codi de conducta dels agents de Càritas” i el “Codi ètic” de Càritas Catalunya que permeten que l’entitat vetlli per la seva identitat cristiana catòlica i per complir els principis de la Doctrina social de l’Església així com per vetllar per la salvaguarda dels drets individuals i col·lectius de les persones i especialment dels menors i adults vulnerables.

A la una del migdia es va aixecar la sessió. El Consell va cloure amb un dinar de germanor entre els representants de les Càritas Parroquials que van assistir a la trobada la Residència de la Sagrada Família d’Urgell.


Compartir