Congrés Nacional de Missions a Madrid

Els dies 19 al 22 de setembre es va celebrar a Madrid el “Congreso Nacional de Misiones” organitzat per les Obres Missionals Pontifícies (OMP) espanyoles.

Hi participaren presencialment unes 420 persones, a més de les que ho podien seguir en directe per les xarxes.

Aquest Congrés fou l’inici oficial del Mes Missioner Extraordinari, convocat pel Papa Francesc per a l’octubre de 2019, que vol tenir un marcat caràcter diocesà a travès de les diverses accions d’animació missionera que es facin a cada lloc.

Fou un temps per a reconèixer amb agraïment el patrimoni històric missioner del nostre país, la creixent participació dels laics en la missió i també constatar la urgent necessitat de conversió personal, pastoral i estructural de l’Església per tal de tenir la missió ad gentes com a paradigma de tota obra evangelitzadora, ja que l’Església neix de la missió i per a la missió.

El testimoni dels missioners va fer conèixer de primera mà les situacions extremes de pobresa o de perill a què s’exposen per portar la Bona Nova, en llocs com ara Amèrica Llatina o Àfrica.

A més del Director Nacional de les OMP, D. José María Calderón, hi foren presents el president de la Comissió Episcopal de Missions de la CEE, Mons Francisco Pérez, Arquebisbe de Pamplona y Tudela, el Cardenal Carlos Osoro, Arquebisbe de Madrid, el Cardenal Ricardo Blázquez, Arquebisbe de Valladolid i President de la CEE, i D. Guy Bognom secretari general de l’Obra Pontificia de Sant Pere Apòstol. Del Bisbat d’Urgell hi participà la Sra. Anahí Biorci, Verge consagrada, membre de la Delegació Diocesana de Missions.

Compartir