Confirmacions i Festa de la Gent Gran a Gerb

Diumenge dia 6 de maig va ser un dia important per a la comunitat parroquial de Gerb (Noguera). S’hi celebrava al poble la festa d’homenatge a la gent gran i, alhora, 12 joves de la Parròquia rebien el sagrament de la confirmació de mans de l’Arquebisbe Joan-Enric.
 
A la seva arribada a la Parròquia Mons. Vives fou rebut per la Presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb, Sra.  Francina Marquina Moreno i per l’Alcaldessa del Municipi d’Os de Balaguer, Il.lma. Sra. Estefania Rufach i Fontova i pel Rector de la parròquia Mn. Pau Vidal.
 
Mons. Vives rebé la salutació a l’iniciar l’Eucaristia dominical d’una jove que es confirmava en nom de tot el poble i el Rector li agraí la seva presència i posà de manifest les recents obres realitzades al temple com un vitrall nou i l’arranjament d’elementa gràcies a la bona entesa i  col.laboració amb l’Ajuntament.
 
A la seva homilia l’Arquebisbe posà de manifest la joia de celebrar la Pasqua amb la comunitat parroquial de Gerb i va glossar als joves com Corneli fou un convertit a la fe cristiana i com la comunitat, a través de St. Pere, el rebé. Mons. Vives animà els cristians a tenir sempre aquesta actitud oberta amb les persones especialment els qui no són com nosaltres: els immigrants, els d’altres religions, els diferents.

Acabada l’Eucaristia Mons. Vives visità l’Entitat Municipal i signà en el llibre d’honor de l’EMD i rebé un obsequi per part de les dues Alcaldesses en nom de tot el poble de Gerb. 

Després seguí un dinar de germanor al poliesportiu amb la festa dels majors i dels que ja han complert els 90 anys als qui Mons. Vives pogué saludar personalment.

Compartir