Confirmacions a Tornabous, La Fuliola i Ivars d’Urgell

Diumenge dia 11 de juny, solemnitat litúrgica de la Santíssima Trinitat, l’Arquebisbe d’Urgell va visitar i va administrar el sagrament de la Confirmació a 7 joves de la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta de Tornabous; 8 joves de la Parròquia de Sta. Llúcia de La Fuliola i 9 joves de la Parròquia de St. Andreu d’Ivars d’Urgell. Estava acompanyat pel Rector de les Parròquies, Mn. Carles Albert Ospina i Mn. David Codina.

A les tres parròquies s’hi feren presents els Il·lms. Srs. Alcaldes que adreçaren a l’Arquebisbe Joan-Enric unes paraules de benvinguda al poble i d’una sincera acollida a l’inici de la celebració.

A la seva homilia l’Arquebisbe exhortà els joves confirmands a entrar dins el misteri de Déu, el Déu gran que és Pare, Fill i Esperit Sant i que sempre és molt més que el que puguem arribar a copsar amb la nostra ment humana ja que Déu no es pot encabir en els nostres raonaments. Des de sempre la humanitat ha intentat buscar Déu ja que el cor de l’home està fet per a trobar-lo i el desig de transcendència està inserit en el cor humà ja que és fet a imatge i semblança de Déu. El misteri de la Santíssima Trinitat ens recorda que el nostre Déu s’ha revelat, s’ha donat a conèixer, en Jesucrist i que qui viu l’amor de l’Esperit Sant pot arribar de veritat a conèixer Déu. L’amor que infon l’Esperit Sant és el que ens fa poder conèixer realment Déu. Per això l’Arquebisbe Joan-Enric animà els confirmands i tots els fidels a viure les obres de misericòrdia ja que com recordà el Senyor a Moisès en la muntanya del Sinaí «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor” (Ex. 34). Déu ha vingut a buscar l’home i se’ns ha revelat en Jesucrist perquè “Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna” (Jo 3,16-18). Finalment l’Arquebisbe exhortà els fidels a superar els desànims, dificultats, moments de crisi i boira a la vida d fe vivint el llenguatge de l’Esperit Sant que és l’Amor i les obres de misericòrdia que ens permeten superar els problemes i sortir de nosaltres mateixos quan servim viure-la de forma semblant a la de Jesús, els malalts, els més pobres, i entrem en el realisme de l’amor concret i real.

Al final de la missa l’Arquebisbe regalà un Nou Testament a tots els joves confirmats recordant-los com moltes persones havien donat la seva vida per aquest llibre i per la Paraula de Déu continguda en ell com els màrtirs i com molts havien decidit grans opcions de vida i conversions gràcies a les paraules de Jesús.

A totes les Eucaristies diverses corals parroquials solemnitzaren els cants. I a Tornabous va saludar Mn. Francesc Verdés i a La Fuliola va acostar-se a visitar una anciana de 102 anys, gran creient, que  no podia sortir de casa en l’actualitat.Compartir