Confirmacions a St. Julià de Lòria (Andorra)

El dia 20 de maig l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra Mons. Joan-Enric Vives va administrar el sagrament de la Confirmació a 26 joves i 4 adults de la Parròquia de St. Julià de Lòria (Principat d’Andorra).

A la seva arribada a la Parròquia el Copríncep fou rebut per la Corporació Comunal encapçalada pels Hbles. Srs. Consellers i per l’Ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu, Excm. Sr. Carles Alvarez Marfany, així com pel Rector de la Parròquia, Mn. Pepe Chisvert.

L’Eucaristia joiosa de Pasqua va ser presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Rector, Mn. Pepe Chisvert, Mn. David Codina i hi va participar el diaca Mn. Jerrick Banzuela, que havia servit molts anys a la Parròquia com a seminarista i que el proper dia 24 de juny, si Déu ho vol, rebrà l’ordenació presbiteral a la Catedral.

A la seva homilia l’Arquebisbe Vives va subratllar els principals missatges continguts en les lectures proclamades de la Paraula de Déu: a la primera lectura dels Fets dels Apòstols (15,22-31) Mons. Vives destacà com la primera comunitat cristiana també va tenir friccions i divergències i va haver d’aprendre a deixar-se guiar per l’Esperit Sant, per tal de treballar sinodalment i buscar la pau dins de la comunitat, amb esperit constructiu. Als cristians no se’ns estalvien els problemes i dificultats i hem de buscar l’ajuda de l’Esperit Sant per discernir allò que hi ha de bo en les proposicions dels altres i buscar el bé comú. A l’Evangeli (Jo 15,12-17) Jesús ens dóna un manament nou i distintiu: “que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat”. Cal estimar, però fer-ho, de la mateixa manera que Jesús, a semblança seva: de forma gratuïta, sense posar condicionants a l’estima i a l’amor, de forma desinteressada tal com Jesús ho va fer donant la seva vida a la creu per amor de totes les persones de tot el món i de tots els temps. L’Arquebisbe, va destacar, com en els bells mosaics del P. Rupnik que l’església de St. Julià posseeix, així com en la creu del costat de l’altar, l’artista Rupnik va voler explicitar això, representant la creu de Jesús que mata el drac-serp de la dolenteria i del pecat i que, Ressuscitat, aixeca, donant-los la mà, Adam i Eva, i els treu de la boca del drac mostrant-los les seves marques de la passió.

Al final de la Missa l’Arquebisbe regalà als joves el Nou Testament i felicità els adults que s’havien confirmat i que aviat iniciarien un nou camí matrimonial d’amor demanant-los a tots ells, que s’involucressin a la vida de la Parròquia.

Compartir