Confirmacions a La Vall d’Aran

L’Arquebisbe d’Urgell va conferir el sagrament de la Confirmació en dues celebracions tingudes el dia 26 de setembre al Santuari de la Mare de Déu de Mijaran (Vielha). La quarentena de joves s’havien pogut preparar a les darreres setmanes de forma més intensa, amb l’ajuda dels catequistes i els mossens Pere Balagué i Joseph Geethafonkalan. Hi va assistir l’Il·lm. Sr. Alcalde de Vielha i algunes Conselleres del Conselh Generau. 

A les dues celebracions l’Arquebisbe va comentar la Paraula de Déu d’aquell diumenge, remarcant la promptitud a respondre a l’enviament de Déu a treballar a la seva vinya. I que si almenys no hi ha hagut promptitud a la resposta primera, amb el penediment i l’acció pel Regne de Déu, s’esmeni la reposta, sense quedar en un irresponsable i vague compromís. Treballar per al Pare del cel ha de ser el goig dels cristians i no podem diferir el compromís de la resposta.

També l’Arquebisbe va insistir en la importància de reaccionar amb esperança i solidaritat a la crisi actual de la pandèmia i a saber contemplar l’acció de Déu provident que no ens deixa mai de la seva mà. La nevada caiguda a les muntanyes de la Vall d’Aran aquell dia la va interpretar com un signe de la benedicció divina envers nosaltres, una neu que no quedarà sense donar fruit, tal com suggereix el profeta Isaïes. 

Al final de la missa els joves confirmands, entre els quals tres que també feien la primera comunió i un adult, van rebre el llibre del Nou Testament i els Salms en versió aranesa del M. I. Mn. Jusèp Amiell.

Compartir