Confirmacions a La Massana (Principat d’Andorra)

Dimecres dia 15 de juny l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep Mons. Joan-Enric Vives va administrar el sagrament de la Confirmació a 16 joves de la Parròquia de St. Iscle i Sta. Victòria de La Massana. A la seva arribada a la Parròquia fou rebut pels Hbles. Srs. Cònsols, Sr. David Baró i Raül Ferré i per la Consellera Major Hble. Sra. Olga Moliné així com pel Rector de la Parròquia Mn. Lluís Eduard Salinas.

A la seva homilia Mons. Vives glossà als joves confirmats els principals signes del sagrament que es disposaven a rebre: la renovació de les promeses baptismals amb les respostes personals com a més grans i preparats, de cadascun dels joves; la imposició de mans en silenci del Bisbe; la pregària per fer davallar l’Esperit Sant sobre els joves confirmats; les respostes de l’”Amén” personal i decidit a les paraules del Bisbe, Rep el signe del Do de l’Esperit Sant; el gest significatiu dels padrins en posar la mà sobre l’espatlla dels confirmands, l’enviament amb la Pau del Ressuscitat, etc. L’Arquebisbe recordà als joves com a partir d’aquell moment iniciaven la seva vida de “majors d’edat” en la fe, ja que amb la Confirmació completaven la seva iniciació cristiana i els animà a viure a la Parròquia i enmig del seu ambient sempre ben a prop de Jesús, estimant i servint els altres tal com Crist ens ensenyà. Exhortà també als padrins a ajudar els pares en la tasca d’educar cristianament els seus fillols, amb un compromís ferm d’acompanyar-los i ajudar-los al llarg de la seva vida.

En acabar l’Eucaristia els joves reberen de mans del Sr. Arquebisbe un Nou Testament amb l’exhortació per part de Mons. Vives que en llegissin cada dia un breu fragment perquè els acompanyaria en el seu caminar com  a cristians.

Compartir