Confirmacions a la Catedral de Santa Maria d’Urgell

El diumenge de Pentecosta, dia 20 de maig, a la S.E. Catedral de Santa Maria de La Seu d’Urgell, l’arquebisbe d’Urgell Joan-Enric va presidir la solemne Eucaristia pasqual dins la qual va administrar el sagrament de la confirmació a 36 joves. Estava acompanyat pel Rector i Vicari general, Mn. Ignasi Navarri, per l’encarregat de Santa Magdalena Mn. Jordi Miquel, i pel sacerdot jesuïta missioner P. Josep M. Feliu. 

Un catedral plena de familiars i fidels va acollir aquesta festa que culmina la Pasqua del Senyor, i l’Arquebisbe ja de bon inici va convidar tots a gaudir de la presència viva i eficaç del Senyor que dóna el seu Esperit Sant com al Cenacle fou enviat als apòstols, reunits en pregària amb la Verge Maria, la Mare de l’Església.

A l’homilia remarcà els trets d’aquesta festa: la unitat de l’Església i la humanitat que l’Esperit regala com a do; i la missió a què envia l’Església, equipada amb els seus dons i carismes, per tal d’anunciar, viure i testimoniar la salvació obrada per Jesús. Féu notar com els apòstols havien estat transformats, i d’homes porucs i tancats, sortiren a la missió universal, enviats per l’Esperit. De cara als joves confirmands els explicà que el Senyor acabava avui la seva iniciació cristiana, que els feia més amics seus, i els prometia que mai no els abandonaria, sinó que al contrari, serien sempre els seus testimonis, que tindrien les forces necessàries i la defensa que els calgués per viure l’amor de Déu i lluitar el combat de la fe.

Al final de la missa els regalà el Nou Testament i els demanà que preguessin, que llegissin la Paraula de Déu, que els ajudaria molt, i que a tot arreu escampessin el perfum de les bones obres.

Compartir