Confirmacions a Ivars d’Urgell i Linyola

El diumenge 5 de maig, VIè. de Pasqua, l’Arquebisbe Joan-Enric va administrar el sagrament de la confirmació a 4 joves de la Parròquia d’Ivars d’Urgell i a 9 joves de la Parròquia de Linyola.

Concelebraren amb l’Arquebisbe el Rector Mn. Carles Albert Ospina i Mn. David Codina, amb el diaca permanent Josep Caba.

A Ivars d’Urgell el Sr. Xavier Coll, membre del Consell Pastoral diocesà i del Consell diocesà d’Assumptes econòmics, li va donar la benvinguda a la Parròquia animant els joves confirmands a mantenir la fe i implicar-se en les activitats del poble.

A la Parròquia de Linyola Mons. Vives fou rebut per dos Regidors de l’Ajuntament i posteriorment va poder saludar l’I·lm. Sr. Alcalde.

En una emotiva cerimònia de confirmació, on es van reunir molts fidels, Mons. Vives va subratllar l’amor incondicional que Jesús ens ensenya: “Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc”. En un món marcat per divisions i prejudicis, el missatge de Jesús de l’amor sense distincions va ressonar fortament. L’Església ha de ser oberta a tothom especialment als qui més necessiten la misericòrdia de Déu.

L’Arquebisbe va destacar la importància de transformar l’amor en acció concreta, no limitant-se només a expressions verbals, o sentimentals. L’amor ha de ser fidel i perseverant fet de gestos concrets i quotidians que arribin als més desvalguts. Els fidels van ser convidats a seguir l’exemple de Crist, qui va manifestar el seu amor mitjançant gestos tangibles de compassió i generositat. ‘Tal com Jesús ens va estimar, hem de procurar estimar de manera plena, amb els nostres actes i amb el nostre cor’, va remarcar.

Va posar èmfasi en la profunda veritat teològica que Déu és Amor. Aquí radica el fonament de tota la fe cristiana, i som convidats a reflexionar sobre la immensitat i l’abast d’aquest amor diví. És en l’amor on trobem la nostra unió més íntima amb Déu, i és des d’aquest amor que podem irradiar llum i esperança al món. L’amor de Déu és com un foc incandescent que atrau i abrusa.

Déu és amor, i aquells que viuen en l’amor viuen en Déu i Déu en ells. Per això animà els joves confirmands a viure sempre en aquest amor que no és un amor eròtic o utilitarista, sinó un amor espiritual, generós i gratuït, que no jutja i acull tothom amb misericòrdia.

A ambdues eucaristies es va pregar agraint el do de la pluja recent, per la pau al món, especialment a Terra Santa i a Ucraïna, pels polítics que seran escollits democràticament en les properes eleccions al Parlament de Catalunya i el Govern que n’emergirà, i per l’etern descans dels difunts, en especial, l’esposa del qui fou President de la Generalitat, M.H. Sr. Joaquim Torra.

Compartir