Conferència del Bisbe Vives sobre “L’equip de pastoral i l’educador cristià en les escoles catòliques”

El dia 18 de març el Bisbe Joan-Enric Vives ha participat en el Curs per a directius dels equips de pastoral de les escoles catòliques, que ofereix la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya a Barcelona, amb una conferència seguida de llarg diàleg dels assistents sobre “L’equip de pastoral i l’educador cristià en les escoles catòliques”. Aquest Curs està dirigit pel germà marista Toni Torrelles, i s’imparteix tots els dimecres de l’any.

Mons. Vives ha parlat de l’animació de la sembra de l’Evangeli amb esperança, en un cotext secularitzat i plural com viu avui l’escola catòlica a Catalunya, i ha destacat les virtuts que ha de conrear l’evangelitzador en l’àmbit escolar, amb especial incidència en els alumnes, les famílies i els mateixos claustres de les Escoles catòliques.

Compartir