Conferència a Pompeia de Mons. Vives sobre “L’Any de la Misericòrdia i les obres que l’han d’acompanyar”

Al Casal Pompeia dels Frares Caputxins de Barcelona i organitzat per la “Unió de Mares”, la tarda del dia 17 de desembre, Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, va oferir una conferència sobre “L’Any de la Misericòrdia i les obres que l’han d’acompanyar”.

Va remarcar que Déu se’ns revela com el Misericordiós, i explanà la paràbola del pare misericordiós (o del fill pròdig). I després en una segona part explicità ampliant-les, les 14 obres de misericòrdia, per tal que es valorés que la mseircòrdia cal posar-la i viure-la més amb les obres que no pas amb frases o teories. I clogué la seva conferència m un comentari a Mateu 25 i les Banaurances.

Primer havia celebrat l’Eucaristia d’Advent a la Capella d’adoració del Santuari de la M. de Déu de Pompeia, i posteriorment va donar la seva intervenció a aquest Grup eclesial que agrupa Mares cristianes des de fa més de seixanta anys.

Compartir