Concessió del títol d’Arquebisbe “ad personam” a Mons. Joan Martí i Alanis. Nomenament del nou Bisbe Coadjutor de la diòcesi.

El Bisbat d’Urgell acull amb goig la doble notícia que avui s’ha fet pública:

La concessió del títol d’Arquebisbe “ad personam” a Mons. Joan Martí i Alanis, i el nomenament del nou Bisbe Coadjutor de la diòcesi, Mons. Joan Enric Vives i Sicília.

La designació d’Arquebisbe “ad personam” és una distinció concedida a títol honorífic que comporta conseqüències singularment protocol·làries. En el cas de Mons. Joan Martí i Alanis, el Sant Pare ha tingut en compte i ha volgut reconèixer la trajectòria personal i eclesial en l’exercici de la seva funció com a Bisbe i en l’encert en el govern com a Copríncep d’Andorra: “per la seva labor pastoral com a Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra”, com es diu textualment en el document de notificació.

La figura del Bisbe Coadjutor, per la seva part, està contemplada pel Codi de Dret Canònic en els cànons 403 i ss.: “assisteix el Bisbe diocesà en tot el govern de la diòcesi” (c. 405). I quan aquest falta, automàticament, el succeeix en el càrrec.

Conseqüentment, l’Arquebisbe Mons. Joan Martí i Alanis continua essent el titular de la diòcesi d’Urgell i Copríncep d’Andorra fins a la seva jubilació.

Mentrestant, Mons. Joan Enric Vives i Sicília treballarà, amb potestat ordinària, en les tasques pastorals de la diòcesi a fi de conèixer de prop el Bisbat d’Urgell i les seves persones i entitats, així com el funcionament de les institucions del Principat d’Andorra, del qual, al seu dia, en serà Copríncep.

Pròximament, Mons. Joan Enric Vives i Sicília prendrà possessió del seu càrrec, mitjançant l’acte canònic de mostrar “les Lletres Apostòliques del seu nomenament al bisbe diocesà i al col·legi de Consultors, en presència del canceller de la cúria que n’estendrà acta”, com diu el c. 404,1. Tot en el marc d’una concelebració eucarística, en un dia de festa, amb participació de les autoritats i del poble.

El Bisbat mostra el seu goig pel reconeixement que el Sant Pare ha fet a l’Arquebisbe Mons. Joan Martí i Alanis per tota una vida de servei a l’Església i al Principat d’Andorra. I dona la benvinguda a Mons. Joan Enric Vives i Sicília i es congratula del seu nomenament, amb el qual la Santa Seu ha volgut atendre el bon servei al Bisbat d’Urgell i el be comú del Principat d’Andorra.

Compartir