Concessió del IXè. Memorial Pere Tena

El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) va atorgar el dia 8 de febrer a l’Aula magna del Seminari de Barcelon, el IXè. Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a la tercera edició catalana del Missal Romà (2022) i a l’edició catalana de la Litúrgia de les Hores (2016) pel gran esforç, la ingent dedicació i el treball abnegat que han representat aquests llibres litúrgics, que estan plenament al servei de la celebració i la pregària del Poble de Déu a les diòcesis de parla catalana i amb seu a Catalunya. Hi van assitir a més de les autoritats acadèmiques de l’Institut superior de Litúrgia i la Facultat de Teologia de Catalunya, molts Delegats diocesans de litúrgia i de música, així com el bisbe auxiliar de Barcelona i Secretari de la CET, i el Cardenal-Arquebisbe emèrit de Barcelona.

El IXè. Memorial es va lliurar a la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), presidida per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, i formada pels Delegats de litúrgia i de música de les diòcesis catalanes (CIL).

El treball que ha fet possible l’aparició d’aquestes obres es deu als membres de la CIL juntament amb els experts i col.laboradors, i totes les persones que durant tots aquests anys han estat elaborant l’edició, sovint de manera anònima i abnegada.

El fet que aquestes obres hagin vist la llum és un reflex ben fidel de l’esperit que va impregnar la vida i la labor en la pastoral litúrgica del bisbe Pere Tena, impulsor de l’elaboració d’aquestes edicions catalanes des del primer postconcili.

A l’acte van intervenir el President del CPL Mn. Josep M. Romaguera, Mn. Joan Baburés delegat de Girona i coordinador de les Seccions, el P. Bernabé Dalmau OSB, i Mons. Vives que va agrair la concessió d’aquest Memorial i va esmentar, amb agraïment i citant-los, tots els qui van preparar les Versions de tots els Leccionaris, els Rituals, el Missal i la Litúrgia de les Hores, que s’han editat per Editorial Balmes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Editorial Regina, que ha tingut continuïtat en el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

Per a cloure l’acte, a la Capella del Seminari de Barcelona es va celebrar solemnement la pregària de Vespres, presidides per Mons. Joan-Enric Vives, amb l’ajuda de seminaristes de Barcelona i un diaca de Sant Feliu de Llobregat.

Compartir