Comunió amb els cristians de Terra Santa

Des de fa setze anys, participo cada gener en representació de la Conferència Episcopal Espanyola en la trobada de Bisbes en suport dels cristians de Terra Santa (Coordinadora HLC), que coordinen els bisbes d’Anglaterra, i en la qual també hi participen EE.UU., Canadà, Europa i Sud-Àfrica. És un pelegrinatge anual per pregar, visitar la minoria cristiana que hi viu i sostenir davant els governants d’allà i d’aquí la justícia i la pau en aquelles terres. Al final hem donat a conèixer un Comunicat que us resumeixo:

Anem a Terra Santa –sobretot enguany- per trobar els seus joves, escoltar la seva veu i pregar per la justícia i la pau. Malgrat la continuïtat d’aquest conflicte destructiu i els enfocaments de tants poderosos que causen divisió, la nostra fe en Déu és font d’esperança per al futur millor que desitgen els joves d’aquesta terra. Als joves de Gaza se’ls continua robant qualsevol expectativa de futur per l’allargament del bloqueig que, indiscriminadament, els nega l’oportunitat de desenvolupar-se. Els joves de Cisjordània continuen patint en la seva vida quotidiana la violació de la seva dignitat; una situació que ha esdevingut normal per causa de l’ocupació. La vida dels joves als territoris de Palestina està arruïnada per l’atur laboral. També molts joves israelians, amb els quals ens hem trobat en escoles i universitats, reconeixen que estan vivint a l’ombra d’un conflicte que ells no han creat i que no desitgen. Molts joves d’ambdós costats comparteixen la mateixa aspiració per una coexistència pacífica, tot i que encaren realitats completament diferents, amb poques oportunitats fins i tot per a trobar-se o comprendre les esperances i temors d’uns i d’altres. Per a tota una generació, l’expectativa de la pau s’ha allunyat encara més per decisions inacceptables des del punt de vista moral o legal; en particular pel recent greuge a l’estatus de Jerusalem, reconegut internacionalment, que és una ciutat sagrada per a jueus, cristians i musulmans.

Els joves de Terra Santa se senten defraudats pels seus propis líders i per la comunitat internacional. El seu desencís està completament justificat, i estan convençuts que cal lluitar per un canvi, tot mantenint viva l’esperança a través de la seva resiliència i el seu coratge. Ells s’atreveixen a promoure la justícia i a desafiar les divisions que els han estat imposades. Són les escoles i els projectes pels joves els que estan enderrocant barreres i preparant la societat per créixer en tolerància. Són els joves voluntaris els qui estan demostrant humanitat en aquesta societat ferida. Compartim l’esperança dels joves de Terra Santa i reconeixem el seu paper essencial en la promoció de la pau.

I per això, en tornar, els Bisbes convidem les comunitats cristianes dels nostres països perquè actuïn en solidaritat amb ells: que donin suport a les organitzacions que ajuden a crear treball, promouen habitatges i faciliten el diàleg; que preguin i que promoguin pelegrinatges per a l’encontre amb les comunitats cristianes a Terra Santa i els facin arribar suport; i que sensibilitzin els nostres líders polítics, tot oposant-se decididament contra tots aquells que busquen crear una major divisió. Entre tots, posem de la nostra part per fer d’aquella Terra Santa un lloc més humà i més digne per als joves i per a tots.

Compartir