Comunicat final de les II Jornades Socials Catòliques per Europa, “La fe cristiana i el futur d’Europa”.

Madrid, 18-21 de setembre de 2014

En camí cap a una Europa més fraterna i solidària

Europa és una comunitat de vida i de destinació. Davant la crisi social, els cristians compten amb totes les eines necessàries per crear una Europa més fraterna i solidària que posi la persona humana al centre del seu projecte. La crisi actual ofereix una oportunitat perquè els cristians es comprometin de manera renovada i decisiva a favor d’una Europa de la solidaritat i de la Pau.

És el sentiment que neix de la interacció entre els participants: laics, religiosos, bisbes, en aquestes 2es. Jornades Socials Catòliques per Europa. La reunió de Madrid ha viscut un intercanvi d’experiències, de debat i de moments de comunió i pregària. Ha permès posar en relleu la riquesa i la diversitat del compromís dels cristians en la societat.

La trobada, promoguda pels dos organismes episcopals d’Europa, la COMECE (Comissió de les Conferències Episcopals de la Comunitat Europea) i el CCEE (Consell de les Conferències Episcopals d’Europa) en col•laboració amb l’Arquebisbat de Madrid, ha estat organitzada en cooperació amb la Conferència Episcopal Espanyola. Hi han participat gairebé 200 delegats de les Conferències Episcopals d’Europa, d’associacions i organismes eclesials del continent, en representació de 31 països, reunits al voltant del tema de “La fe cristiana i el futur d’Europa”.

El professor Javier María Prades López va obrir la sessió inaugural amb una ponència sobre el concepte de persona humana. Es van organitzar tres sessions plenàries sobre tres temes principals. La primera sessió, on el Cardenal Reinhard Marx, president de la COMECE, va ser el ponent principal, es titulava “Crisi o canvi?“. Va permetre dibuixar un ampli panorama de l’actual crisi econòmica i social a Europa i dels diversos reptes que avui dia els europeus han d’afrontar. També va examinar, de manera detallada, la necessitat d’orientar la construcció europea cap a una Europa més social i va formular algunes propostes per a aquesta reorientació. Els cristians, avui, estan cridats més que mai a participar en aquesta aventura, impulsats per la seva fe i la seva rica experiència en el camp social.

El professor Stefano Zamagni va obrir la segona sessió, dedicada a repensar l’economia i el treball. Va advertir que les nostres polítiques socials nacionals estan estructures entorn de l’individu en singular, mentre haurien de tenir en compte en particular les exigències de la família.

Finalment, Breda O’Brien i el Prof Balázs Shand van obrir els treballs de la tercera sessió sobre “La persona i la família a la base de la societat i els drets humans“. Breda O’Brien, periodista i mare de família, va convidar a desenvolupar una teologia del matrimoni que tingui les seves arrels en la realitat viscuda pels cònjuges. Per la seva banda, el Prof Shand, parlant de la dignitat com a fonament dels drets humans, va descriure els intents per canviar les lleis que afecten la dignitat humana. Si bé es reconeix la importància que els cristians continuïn servint el bé comú en el treball legislatiu, es va arribar a la conclusió que és a través de l’acció en l’educació la manera en què els cristians podran sensibilitzar, perquè es respecti la dignitat de cada ésser humà.

Les sessions van comptar també amb enriquidors testimoniatges de persones que treballen en temes socials, empresa, política, voluntariat, i comunitats religioses. En les Jornades també es va treballar per grups, amb temes com: el futur dels joves a Europa, el fenomen de la migració, la solidaritat entre les generacions, una cultura de voluntariat, la llibertat d’ensenyament, les polítiques de la família i la vida humana en la societat tecnològica.

El Cardenal Angelo Bagnasco, vicepresident de la CCEE, va recordar als participants que l’Església pot afrontar aquests reptes si els cristians, animats per la seva fe, són capaços de sortir de la seva comoditat per acostar-se al seu germà i germana, allà on siguin.

El Papa Francesc va dirigir un Missatge als participants, en el qual els va mostrar la seva proximitat i oració.

Finalment, a la Vetlla de Pregària per Europa, la nit de dissabte, organitzada a la Catedral de l’Almudena, els madrilenys es van unir als delegats per pregar per la pau a Europa, al Pròxim Orient i per les diferents crisis al món. Es va resar també especialment per la visita del Papa Francesc al Parlament Europeu el proper 25 de novembre. La vigília va ser animada per l’Orquestra i el Cor de Joves de la JMJ de Madrid.

La trobada va concloure diumenge amb una Eucaristia presidida pel Cardenal Antonio María Rouco Varela, Administrador Apostòlic de Madrid.
Els textos de les sessions i les fotos de les jornades estan disponibles al web: www.catholicdays.eu

banner1 es

Compartir