Comunicat dels Serveis del Copríncep

Responent al ressò que el “Diari d’Andorra” ha volgut donar a una publicació tendenciosa del Diari “El Pais” sobre un grup de Prelats espanyols relacionats amb encobriments delictius, els Serveis del Copríncep volen manifestar que:

1. Un periodista autor d’un llibre sensacionalista sobre el sexe dels capellans, i sense cap mena de prova, esmenta en un fragment una entrevista l’any 1988 entre un diaca i el Rector del Seminari de Barcelona, sobre comportaments contraris a la moral catòlica, i fa notar que, a part de quedar horroritzat, el Rector del Seminari, no va actuar.

2. El llibre atribueix erròniament a Mons. Vives que ell era el Rector del Seminari de Barcelona, però Mons. Vives no ho era, ja que no ho fou fins al juny de 1991 i tampoc no era Bisbe auxiliar de Barcelona. Els fets  que se li volen atribuir són de molt abans, i no estan relacionats amb la seva persona. Mons. Vives nega amb rotunditat que tingués res a veure amb aquest cas.

3. Sobre aquesta errada del llibre, Mons. Vives va presentar-li al periodista la seva queixa, que aquest va acceptar, però no ho va voler modificar.  Aquesta calúmnia del llibre fou comunicada a la Guàrdia civil i a les Autoritats pertinents.

La Seu d’Urgell, 26 d’agost de 2022.

Compartir