Comunicat de la Reunió nº. 201 de la Conferència Episcopal Tarraconense a Tiana

cet003

Els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2012 ha tingut lloc la reunió n. 201 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat “Maria Immaculada”, de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.

1.- En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha informat els bisbes de la recent inauguració de la primera fase de remodelació de l’edifici del Seminari de Tarragona, el nou “Centre Tarraconense El Seminari”, un centre que neix amb la voluntat de ser un espai de diàleg entre la fe i la cultura i amb tots aquells que cerquen Déu, un lloc de comunicació de l’Evangeli i d’encontre amb Jesucrist, amb la clara aposta d’oferir un servei a la societat.

L’acte va comptar amb la presència de Mons. José Octavio Ruiz Arenas, secretari del Consell pontifici per a la nova evangelització, el qual va impartir una conferència sobre el sentit d’aquesta acció pastoral bàsica de l’Església avui. Així mateix, Mons. Pujol ha informat dels distints processos de beatificació de màrtirs actualment en curs.

Per part seva, Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona, han informat sobre el Congrés de Nova Evangelització, que ha tingut lloc a Manresa els proppassats dies 7 i 8 de gener, organitzat conjuntament per les dues diòcesis, i el Cardenal Lluís Martínez Sistach ha explicat quins seran, a Barcelona, els actes de la “Missió Metròpolis”, que es duran a terme durant la pròxima Quaresma en dotze ciutats europees.

2.- La dimensió transcendent de la persona humana ha estat el tema de la XXV reunió de treball de la CET amb els professors de les Facultats de Teologia (FTC) i de Filosofia (FFC) de Catalunya. Hi han assistit per part de la FTC, el degà Dr. Armand Puig i els professors Xavier Morlans, Joan Planellas i Peio Sánchez; per part de la FFC, el degà Dr. Joan Martínez Porcell i els professors Vicenç Igual, Carles Llinàs i Francesc Torralba.

La reunió de treball ha començat amb la presentació de dues ponències. La del Dr. Torralba ha tractat sobre “L’accés de la persona humana a Déu” i en ella ha desenvolupat les característiques actuals de l’estudi sobre l’ésser humà, que cada vegada se’n coneixen millor aspectes parcials però té gran dificultat en precisar allò que li és essencial. Només en la mesura que es reconegui en l’ésser humà una intel•ligència espiritual, a més de la intel•ligència racional i la intel•ligència emocional, es podrà donar compte de la seva integritat i de la seva capacitat d’accés a la transcendència, al misteri de Déu.

El Dr. Morlans ha parlat sobre “La revelació cristiana i la seva relació amb la disponibilitat humana, avui”, on ha exposat les característiques de la revelació cristiana, el caràcter dialogal i interpersonal de la comunicació de Déu als homes i el caràcter d’esdeveniment de la fe cristiana, de trobada amb Algú -Jesús de Natzaret, reconegut per gràcia com el Fill de Déu-. Morlans ha repassat també la crítica a què ha estat sotmesa la fe cristiana per part de la cultura il•lustrada moderna i la seva repercussió avui; d’aquí la necessitat de renovar el primer anunci de la fe cristiana, que la faci néixer i créixer i consolidar en comunitats que testimoniïn la presència i l’amor de Déu -Pare, Fill i Esperit Sant-, enmig dels homes i dones del nostre temps.

Un intens diàleg entre els bisbes i els professors assistents ha succeït a les ponències i ha fet palesa la necessitat de trobar nous camins per desvetllar la capacitat de transcendència de les persones i per anunciar-los l’Evangeli de Jesús.

3.- Mons. Vives ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2011 i el Pressupost de l’any 2012 del Fons Comú Interdiocesà. Els bisbes els han estudiats i els han aprovats.

4- Els bisbes han elegit com a secretari de la CET per a un nou trienni, Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, arquebisbe-bisbe d’Urgell.

5.- Així mateix, i a proposta de Mons. Vives, els bisbes han nomenat, per al pròxim trienni, com a vicesecretari de la CET, Mn. Norbert Miracle i Figuerola, canonge de l’arxidiòcesi de Tarragona i rector del Seminari Major Interdiocesà.

6.- Els bisbes han tractat diverses qüestions relacionades amb la pastoral de joventut, entre elles totes les activitats a les diòcesis catalanes derivades de l’impuls donat a la pastoral juvenil amb la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut, presidida pel Papa Benet XVI, a Madrid, el passat mes d’agost.

També han tractat de diversos aspectes organitzatius relacionats amb l’escoltisme i han decidit celebrar en la Pasqua de Pentecosta de 2014 el pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de Catalunya, Andorra i les Illes Balears.

7.- Així mateix, els bisbes han tractat diversos temes relacionats amb el patrimoni. Mons. Pardo, bisbe de Girona i encarregat per la CET d’aquest àmbit, ha presentat també els pròxims treballs de “Catalonia Sacra”, el projecte cultural dut a terme conjuntament pel Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS) i la Universitat de Girona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. “Catalonia Sacra” és un projecte d’articulació de visites turístiques al patrimoni de l’Església catòlica a Catalunya, amb l’objectiu de fer-lo conèixer més i millor, i mostrar la naturalesa fonamental del patrimoni de l’Església com un resultat de la inculturació de la fe cristiana a Catalunya. Els bisbes han acordat que la presentació oficial conjunta de “Catalonia Sacra” es faci a la basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona, la pròxima primavera, en una data encara per determinar.

8.- Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i president del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), ha exposat als bisbes diverses qüestions relacionades amb aquest àmbit, entre elles, la celebració de dos seminaris de formació per als membres de les deu delegacions diocesanes de Mitjans de Comunicació, seminaris que tindran lloc el divendres 3 de febrer, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, a Barcelona.

També en aquest àmbit, i a proposta de Mons. Taltavull, els bisbes han donat el vistiplau al nomenament del Sr. Francesc Cano i Castells, del bisbat de Solsona, com a director del SIMCOS, per al pròxim trienni.

9.- Així mateix, els bisbes han nomenat, per un període de tres anys, la Sra. Sheila Sánchez i Pérez, de l’arxidiòcesi de Barcelona, com a presidenta de la Joventut Obrera Catòlica (JOC) de Catalunya i les Illes Balears.

Barcelona, 2 de febrer de 2012

cet006cet007cet008

Compartir