Comunicat de la Reunió n. 250 de la Conferència Episcopal Tarraconense

Els dies 3 i 4 d’octubre de 2022 ha tingut lloc la reunió n. 250 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona i primat, i hi va participar l’arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives.

1.- Els bisbes han rebut la visita de la Sra. Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), que ha presentat un detallat informe de la situació de l’ensenyament en el moment present a casa nostra, així com també els reptes que està vivint l’escola cristiana. Com a repte fonamental davant una realitat allunyada del fet religiós, la FECC vol prioritzar l’evangelització des de l’anunci explícit de Jesucrist. En aquest sentit, la FECC està tenint en compte les aportacions del papa Francesc en relació a iniciatives com el “Pacte Educatiu Global”, així com el document de la Congregació per a l’Educació Catòlica, Identitat de l’Escola Catòlica per una cultura del diàleg. Els bisbes han expressat a la Sra. Meritxell Ruiz llur suport a tot el treball que duu a terme la FECC, valorant algunes noves iniciatives pastorals, com ara la proposta d’una anada d’alumnes de les escoles cristianes al monestir ecumènic de Taizé (França) i la participació en la propera Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que presidirà el papa Francesc i que tindrà lloc l’agost de 2023 a Lisboa.

2.- Mn. Antoni MataboschMn. Josep Esplugues i el Sr. Joan Hernández han presentat als bisbes el Grup de Treball Estable de Religions (GTER). Aquesta entitat la formen institucions religioses presents a Catalunya amb l’objectiu de promoure la pau i l’harmonia entre les religions, essent un punt de referència per al diàleg pràctic i el treball conjunt. El seu nucli bàsic, des de la seva creació l’any 2005, és el treball conjunt de les religions pel bé de la societat, així com l’exercici d’un diàleg interreligiós no pas basat en debats teològics sinó en el treball conjunt pel bé de la ciutadania. És un model de diàleg interreligiós pràctic, basat en la pedagogia de l’acció. Entre les diverses actuacions del GTER hi ha: la lluita contra integrismes i fonamentalismes; la prevenció, mediació i resolució de conflictes; la integració de la immigració; i l’oferta d’interlocució amb les diverses administracions públiques. Els bisbes han agraït la tasca que estan duent a terme des del GTER, entitat referent com a eina pedagògica per a l’eliminació de prejudicis i estereotips, posant en relleu que les religions no són origen de conflictes, ans al contrari, treballen i cooperen conjuntament.

3.- Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i bisbe president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), ha informat sobre la imminent nova edició del Missal Romà en llengua catalana. L’edició és a càrrec dels coeditors litúrgics -editorial Balmes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat- amb il·lustracions de l’artista jesuïta P. Marko Rupnik, SJ. Amb data 4 d’octubre de 2022, tots els bisbes de la CET han signat el decret pel qual aquesta nova edició del Missal Romà en català ha de ser tinguda com a típica a totes les diòcesis amb seu a Catalunya i s’haurà de començar a utilitzar a partir del proper primer diumenge d’Advent, dia 27 de novembre de 2022.

4.- Amb motiu del nou curs acadèmic, els bisbes han rebut la visita del Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), del Dr. Santiago Bueno, vicerector acadèmic de l’AUSP, i del Dr. Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. L’AUSP integra les facultats eclesiàstiques de filosofia, de teologia, d’història de l’Església, així com l’Institut Superior de Litúrgia. Els bisbes han estat informats sobre la situació i iniciatives d’aquesta institució, entre les quals la celebració d’un congrés internacional extraordinari, sota el lema: L’Església és tota ella sinodal. Experiències de sinodalitat a Europa. Vers el Sínode 2023. L’esmentat congrés tindrà lloc el 14 i 15 de febrer de 2023, amb la intervenció de diversos bisbes europeus.

5.- També s’han tractat altres temes, com ara la fase continental europea en relació al Sínode, i s’ha informat sobre alguns esdeveniments programats des dels diversos àmbits pastorals interdiocesans com les XIV jornades de formació de catequistes, Iniciar al misteri de la fe en Jesucrist, convocades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) i que tindran lloc a Solsona del 4 al 6 de novembre vinent.

6.- Al matí del dimarts 4 d’octubre, els bisbes han participat en la inauguració del curs 2022-2023 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP). L’acte d’inauguració, ha començat amb la celebració de l’eucaristia, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l’AUSP. A continuació, a l’Aula Magna ha tingut lloc la sessió acadèmica. La lliçó inaugural del curs 2022-2023 ha anat a càrrec del Dr. Ricardo Mejía, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (AUSP), amb el títol: «Límits i abastaments de la intel·ligència artificial en el diàleg filosòfic i teològic contemporani».

7.- Finalment, a la tarda del mateix dimarts 4 d’octubre, els bisbes han assistit a la celebració dels 10 anys de Catalonia Sacra, al monestir de Sant Pau del Camp, de Barcelona. Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida i president del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS), entitat de la qual depèn Catalonia Sacra, ha sintetitzat en la seva intervenció els reptes per als propers anys, entre els quals, “sumar col·laboradors que facilitin la gestió, el manteniment i la conservació, fent del patrimoni cultural una porta d’entrada al cristianisme, perquè visitar aquest patrimoni també té un valor religiós”.

Barcelona, 4 d’octubre de 2022

Compartir