Comunicat de la reunió n. 221 de la CET

Els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2017 ha tingut lloc la reunió n. 221 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.
En començar, els bisbes han tingut un record i una pregària per Mons. Jaume Camprodon i Rovira, bisbe emèrit de Girona, que va morir el passat 26 de desembre de 2016.
Els bisbes s’han reunit amb la Junta Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) per dialogar amb ells sobre «la situació actual de la vida religiosa en el context de l’Església i la societat de Catalunya».
En nom dels religiosos, han fet les diverses intervencions el president de la URC, P. Màxim Muñoz, claretià; la vicepresidenta, Gna. Rosa Masferrer, religiosa de Sant Josep de Girona; el secretari, Gmà. Lluís Serra, marista; la Gna. Consol Muñoz, franciscana missionera de la Immaculada Concepció; el P. Llorenç Puig, jesuïta; el P. Eduard Pini, escolapi; i la Gna. Mercè Arimany, superiora general de les germanes hospitalàries de la Santa Creu.
En un interessant diàleg entre tots s’ha posat en relleu el bon clima de col·laboració i confiança que hi ha entre els membres de la Vida Consagrada i les diòcesis. S’han valorat les debilitats i les fortaleses que es viuen en aquests moments, així com també les noves oportunitats que s’estan plantejant en la missió evangelitzadora a la nostra terra.
Els bisbes han encoratjat els religiosos pel treball que estan fent en els camps de l’ensenyament, la sanitat, la solidaritat…, tot agraint els carismes que la vida consagrada aporta al conjunt de tota l’Església i, més en concret, a les Esglésies diocesanes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense.
El Sr. Francesc Roig Queralt, que inicia aquests dies el seu servei com a nou president de Càritas Catalunya, ha exposat als bisbes un informe global de les accions de les Càritas Diocesanes de Catalunya envers les persones refugiades. Ha explicat també alguns dels objectius que en l’àmbit de la coordinació es proposen des de Càritas Catalunya.
Mons. Agustí Cortés, bisbe encarregat de la Pastoral Familiar a la CET, ha presentat una reflexió sobre l’aplicació pastoral de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia del papa Francesc. Així mateix, ha anunciat la celebració d’una trobada de les famílies cristianes a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona el proper 26 de març, organitzada per les Delegacions de Pastoral Familiar de les diòcesis catalanes com a clausura de la setmana de la Família i de la Vida.
Els bisbes han tractat diverses qüestions sobre el Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya (GIEC), la documentació dels arxius eclesiàstics, i les traduccions dels textos litúrgics.
Mons. Joan Enric Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2016 i el Pressupost de l’any 2017 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats.
Els bisbes han aprovat el nomenament dels nous president i vicepresidenta de l’Associació Bíblica de Catalunya que són el Dr. Joan Ferrer Costa, laic de la diòcesi de Girona i la Llic. Esperança Amill Rocamora, laica de l’arxidiòcesi de Tarragona.
Així mateix, Mn. Gabriel Carrió, prevere de l’arquebisbat de Barcelona, ha estat nomenat  consiliari de l’associació Pueri Cantores.

Tiana, 1 de febrer de 2017
Compartir