Comunicat de la reunió n. 217 de la CET

1.   Els dies 16 i 17 de febrer de 2016 ha tingut lloc la reunió núm. 217 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. Ha excusat la seva assistència el bisbe Sebastià Taltavull. Per primera vegada ha participat a la reunió de la CET Mons. Joan Josep Omella que, com a arquebisbe de Barcelona, n’és el vicepresident.

2.   Els bisbes expressen la seva joia pel nomenament del P. Manuel Nin, monjo de Montserrat, fill de El Vendrell, com a Exarca (bisbe) dels catòlics grecs de ritus bizantí amb residència a Atenes, i preguen pel bon desenvolupament del servei eclesial que li ha estat encomanat. El Nin rebrà l’ordenació episcopal el proper 15 d’abril a la Basílica papal de Sant Pau Extramurs de Roma.

3.   La Dra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya i la Gna. Adoració Pujadas, directora de Càritas Diocesana de Vic i responsable de la Comissió d’Immigració de Càritas Catalunya, han exposat als bisbes la situació actual de la crisi migratòria a Europa, a Espanya i a Catalunya i quin és el treball que Càritas porta a terme en relació a aquesta emergència humanitària. S’han fet propostes encaminades a l’ajut als desplaçats i refugiats, especialment en els països d’origen d’aquestes persones, així com també en aquells països que reben una major afluència migratòria.

4.   El coordinador del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), Bruno Bérchez i la secretària del SIJ, Sra. Sílvia Ruzo, juntament amb Mons. Francesc Pardo, han presentat el projecte de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que se celebrarà a Cracòvia del 24 al 31 de juliol, i de quina manera les delegacions diocesanes participaran en aquest important esdeveniment eclesial. Els bisbes animen els joves catalans a participar-hi, per conèixer alguns dels llocs més emblemàtics de la història cristiana de Polònia i prendre part en la JMJ amb el papa Francesc i amb milers de joves que s’hi trobaran d’arreu del món.

5.   Romà Casanova, bisbe de Vic, ha presentat el programa de la Jornada Presbiteral que se celebrarà a Vic el proper 11 d’abril de 2016, en ocasió del centenari de la mort del Venerable Dr. Josep Torras i Bages. El Cardenal Beniamino Stella, prefecte de la Congregació per al Clergat, pronunciarà la conferència i presidirà l’Eucaristia a la catedral. Els bisbes conviden els preveres i diaques a participar en aquesta Jornada, emmarcada també en l’Any Sant de la Misericòrdia.

6.   Joan Enric Vives, responsable de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), ha informat que la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha donat el vistiplau a la nova edició de la Litúrgia de les Hores en català, que s’ha revisat d’acord amb les instruccions de la Santa Seu per a la deguda aplicació del Concili Vaticà II.

7.   Els bisbes han designat Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, com a bisbe delegat a Càritas Catalunya i responsable de l’àrea de Pastoral Social de la CET. També han designat Mons. Jaume Pujol com a president del Centre d’Estudis Pastorals (CEP).

8.   Joan Enric Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2015 i el Pressupost de l’any 2016 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i aprovats.

9.   Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a l’Any Sant de la Misericòrdia, com ara l’obertura de les portes santes de les catedrals, el nomenament de 23 preveres diocesans i religiosos de les diòcesis catalanes com a missioners de la misericòrdia, o les publicacions aparegudes fins ara.

10.       La Misericòrdia ha estat el tema de la XXVII reunió de treball de la CET amb els professors de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, integrat per la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes. Hi han assistit el rector de l’Ateneu Sant Pacià, Dr. Armand Puig i Tàrrech, els vicerectors Dr. Santiago Bueno i Dr. Ramon Corts, i els degans de les tres facultats, Dr. Joan Planellas, Dr. Jaume Aymar i Dr. David Abadias. Les ponències han anat a càrrec dels professors Dra. Rosa Ribas, «La misericòrdia en l’art»; Dr. Carles Llinàs, «Arrels antropològiques de la misericòrdia»; Dr. Gaspar Mora, «Algunes reflexions teològiques sobre la misericòrdia»; Dr. Joan Planellas, «La Indulgència en l’Any Sant de la Misericòrdia»; i Dr. Salvador Pié-Ninot, «Les obres de misericòrdia».

11.       Els bisbes han reflexionat sobre les notícies aparegudes aquests dies passats relacionades amb dues escoles i han aprovat la següent

NOTA

Davant les denúncies d’abusos a menors en alguns centres educatius de Catalunya, de titularitat catòlica, que s’han fet públiques recentment, els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense reiterem la nostra total condemna a qualsevol abús, de qualsevol tipus, comès contra un infant o un menor d’edat.

El papa Francesc, com els seus immediats predecessors, ha repetit diverses vegades aquesta condemna i ha manifestat la seva proximitat a les víctimes. En comunió plena amb ell, ens comprometem a lluitar contra aquesta plaga que destrueix tantes infanteses.

Les normes de l’Església són clares. Ens demanen actuar amb rapidesa i decisió davant les denúncies, garantir la transparència i actuar amb tolerància zero. Entre altres mesures, seguint les indicacions de la Santa Seu, s’han d’apartar cautelarment de les seves funcions les persones acusades i oferir tota la col·laboració a l’acció de la justícia i a les autoritats civils.

L’Església ofereix tot el seu suport, atenció, escolta i acompanyament a les víctimes dels abusos, fins i tot en el cas de delictes que poden estar prescrits penalment. La Pontifícia Comissió per a la Protecció dels Menors, els darrers anys, ha realitzat una important tasca de promoció dels drets dels menors i de prevenció dels abusos en tots els àmbits, i especialment en aquells països amb menys sensibilitat sobre la protecció dels menors. Aquest també és el nostre compromís i el de tota l’Església present a Catalunya.

Constatem que els Germans Maristes i altres institucions realitzen una tasca social i educativa amb centenars d’obres arreu del món i sempre s’han dedicat a l’atenció i a la promoció dels infants. Les Diòcesis amb seu a Catalunya ens hem beneficiat de la seva tasca. El treball de les comunitats educatives, dels mestres i educadors, i dels pares i mares que fan confiança a aquestes Escoles, no pot quedar qüestionat per aquests casos que tots deplorem i condemnem. De la mateixa manera, l’extensa xarxa d’institucions educatives que l’Església posa al servei de les famílies del país, creiem que no pot ser sotmesa a una permanent sospita.

La prevenció dels abusos als menors és una qüestió molt greu que afecta l’àmbit escolar, però també afecta altres institucions educatives, de lleure, i també l’àmbit familiar. Totes les administracions, agents socials i institucions hem de comprometre’ns en una acció efectiva que comporti una gran regeneració ètica i moral de la nostra societat.


{youtube}DqHufC0q_mc{/youtube}

Compartir