Comunicat de la reunió n. 191 de la Conferència Episcopal Tarraconense

Els dies 13, 14 i 15 de juliol de 2009 ha tingut lloc la reunió n. 191 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la residència “La Immaculada”, a Prats de Cerdanya. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.

En començar, Mons. Pujol ha agraït l’acollida a la Diòcesi d’Urgell de Mons. Vives, i tot seguit els bisbes han dedicat un record i una pregària en memòria de Mons. Josep Maria Guix Ferreres (a.c.s.), bisbe emèrit de Vic, recentment traspassat. Així mateix, els bisbes agraeixen els anys de servei a les Esglésies de Catalunya del Nunci Apostòlic a Espanya i a Andorra, Mons. Manuel Monteiro de Castro, en ocasió del seu nomenament com a arquebisbe secretari de la Congregació per als Bisbes.

1.- A continuació, els bisbes han passat a tractar els diversos temes de l’actualitat eclesial i social i en relació a la recent Encíclica Caritas in Veritate agraeixen al Sant Pare Benet XVI la seva publicació i conviden als fidels -i també a tots els ciutadans- a llegir-la, aprofundir-la i difondre-la. La greu crisi econòmica que travessa el món i colpeja persones i poblacions ha fet més palesa la precarietat de la nostra societat globalitzada, que sembla escapar al control dels estats i les altres institucions. Són moments de reflexió i d’anàlisi de com estem construint la nostra societat, no només els governants, sinó tots els ciutadans; i no podem defugir aquesta responsabilitat. Precisament, l’encíclica proporciona una anàlisi valenta de quines són les arrels de les nostres veritables carències i quines han de ser, per tant, les vies per a un autèntic desenvolupament integral dels homes. Ens cal aprofundir -també a casa nostra-, per damunt de les necessàries solucions tècniques i redescobrir, sobretot, la gran “vocació” a la qual està cridat l’home, tot home.

2.- La celebració d’un Any Jubilar Sacerdotal, amb motiu del 150è aniversari de la mort de sant Joan Maria Vianney, el sant rector d’Ars, iniciada pel Sant Pare el proppassat 19 de juny, ha estat acollida amb goig pels bisbes, els quals han posat en comú les diverses iniciatives que tindran lloc en les distintes diòcesis catalanes i que culminaran amb la peregrinació sacerdotal a Roma el pròxim juny de 2010.

3.- En relació a la recent Declaració de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Atemptar contra la vida dels que han de néixer, convertit en ‘dret’, sobre l'”Avantprojecte de Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs”, els bisbes de Catalunya fan una nova crida a treballar seriosament per l’Evangeli de la vida, defensant i promovent el valor sagrat de tota vida humana. En aquest context, volen assenyalar amb els altres bisbes de l’estat espanyol, que allò que més lesiona el dret a la vida en l’esmentat Avantprojecte que es tramita a les Corts espanyoles, és la “pretensió de qualificar l’avortament provocat com un dret” de la mare, que, per tant, hauria de ser protegit per l’Estat. És veritat que l’embrió és depenent de la mare, però mai no es pot dir que és un tros més del cos de la mare. Cal defensar la seva alteritat respecte de la mare: negar-la i reconèixer un dret de la mare sobre ell, suposa una fita inèdita en la nostra societat del domini de l’home sobre l’home i no respon a la veritat. Cal buscar solucions que siguin de debò humanes per a resoldre els problemes en què poden trobar-se moltes dones i cal protegir, de debò, la maternitat.

4.- En l’àmbit de la pastoral prematrimonial, els bisbes han aprovat unes Orientacions pastorals per a l’acolliment de promesos, a partir de les aportacions fetes pels delegats de pastoral familiar de les deu diòcesis catalanes.

Aquestes “Orientacions” estan dirigides sobretot a les persones (rectors, equips de preparació al matrimoni i altres agents de pastoral familiar) que es dediquen a l’acolliment de promesos, amb la finalitat de garantir la celebració digna del sagrament del matrimoni. Aquestes “Orientacions” que es publicaran aviat portaran una introducció del Bisbe Agustí Cortés, responsable de l’àmbit de pastoral familiar i dos apèndixs sobre la celebració litúrgica i els aspectes jurídics d’aquest sagrament complementaran el text.

5.- Els bisbes han dedicat una part important de la seva reunió a estudiar diversos aspectes de la pastoral de joventut, a partir de la presentació feta per Mons. Francesc Pardo, bisbe delegat de la CET per aquest àmbit.

Primerament, han valorat la feina que està duent a terme el Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) en la preparació del pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves, que tindrà lloc a la diòcesi de Terrassa el 22 de maig de 2010, vigília de Pentecosta. I també, a més llarg termini, la preparació de la Jornada Mundial de la Joventut, que tindrà lloc a la ciutat de Madrid el mes d’agost de 2011, presidida pel Papa Benet XVI.

Després, han fet un complet repàs de la pastoral de joventut en cadascuna de les deu diòcesis, des dels grups parroquials de joves fins als moviments diocesans, tant generals com especialitzats, d’Acció Catòlica o d’altres àmbits eclesials. Els bisbes han tractat també la situació de l’escoltisme, en les diverses demarcacions del moviment de “Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi”, amb la presència numèrica important de nois i noies (uns 16.000) i amb totes les qüestions referents a la formació de caps, a la identitat cristiana del moviment i a les relacions amb les altres realitats eclesials, com les parròquies i els altres moviments juvenils.

Els bisbes esperen concloure en la pròxima reunió aquest estudi i reflexió, a fi de donar un nou i renovat impuls a la pastoral de joventut en les deu diòcesis catalanes.

6.- Mons. Salinas, bisbe delegat de la CET per a l’àmbit catequètic, ha informat els bisbes de la celebració de les VIII Jornades interdiocesanes de catequesi, celebrades a Barcelona de l’1 al 3 d’aquest mes de juliol amb una assistència de 180 catequistes, i dedicades a analitzar els diferents aspectes del nou Catecisme d’iniciació cristiana Jesús és el Senyor, que va ser presentat pels bisbes de la CET el mateix dia 1. El nou Catecisme conté l’exposició íntegra de la fe cristiana, adaptada als infants de 6 a 11 anys, està estructurat al voltant del Credo i s’articula segons les quatre dimensions de la vida cristiana: creure, celebrar, viure i pregar, tenint com a centre Jesucrist, el Senyor. També han valorat molt positivament la confecció del Quadern d’orientació per a l’infant i la guia per als catequistes, que són materials elaborats directament pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC). El nou Catecisme, que es començarà a utilitzar en les diòcesis catalanes, amb caràcter normatiu, el pròxim curs 2009-2010, introdueix l’infant en l’experiència de la vida cristiana, inicia a la celebració dels sagraments i ofereix el llenguatge comú de la fe que ens transmet l’Església.

Mons. Salinas ha informat també els bisbes de la celebració de les Jornades interdiocesanes de formació per a catequistes, organitzades pel SIC, que tindran lloc els dies 6, 7 i 8 de novembre de 2009 a Santa Susanna, a la diòcesi de Girona.

7.- En el capítol de nomenaments, els bisbes han nomenat:
– Mn. Jordi Font Plana, de la diòcesi de Girona, com a consiliari del moviment de “Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi”;
– Mn. Joan Ramon Marín Torner, de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, com a consiliari nacional de la Joventut Obrera Cristiana (JOC);
– i Mn. Víctor Martínez Mateu, de la diòcesi de Lleida, com a consiliari interdiocesà del Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC).

Els bisbes han completat la seva reunió amb la visita al Santuari de Santa Maria de Tallò, a Bellver de Cerdanya, magnífica construcció romànicogòtica, antiga canònica agustiniana bastida entre els segles XI i XII, on es venera la imatge de la Mare de Déu del Tallò, notable exemplar romànic del segle XIII. Han visitat també l’església parroquial de la Mare de Déu dels Àngels, a Llívia, i el santuari de la Mare de Déu de Bastanist, pujant després fins a Cap de Rec, a Lles.

Prats de Cerdanya, 15 de juliol de 2009

 

Compartir