Commemoració dels 50 anys de la Constitució sobre Litúrgia del Concili Vaticà II

2014-01-08El dia 8 de gener a la Sala d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona va tenir lloc l’Acte de commemoració agraïda dels 50 anys de l’aprovació de la Constitució “Sacrosantum Concilium” sobre la Sda. Litúrgia del Concili Vaticà II. Era una acció de gràcies convocada per la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense, la Facultat de Teologia de Catalunya, l’Institut Superior de Litúrgia, i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Va ser presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, i hi assistiren l’Arquebisbe d’Urgell i el bisbe de Vic, i el Vice-degà de la Facultat, el Director de l’Institut de Litúrgia i el President del CPL.

La ponència central la desenvolupà Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, liturgista eminent que fou Subsectreari de la Congregació per al Culte diví i fundador del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, sobre la Constitució Sacrosantum Concilium que inaugurava els Documents conciliars, aprovada el 4 de desembre de 1963. Va convidar a la contemplació agraïda del do de l’Esperit Sant a l’Església que fou aquell paradigmàtic document. I en distingí les tres grans aportacions: sobre la celebració litúrgica, sobre la participació eclesial i la pastoral litúrgica, i sobre la reforma litúrgica. No fou només un document reformador sinó que intentà posar en relleu la bellesa de la litúrgia, tasca fonamental i essencial de l’Església. Digué que el segle XX havia estat el segle de la litúrgia. I finalment proposà tres grans tasques de futur que emergien del document rellegit i acollit al cap de 50 anys: l’acció de gràcies i la conversió envers l’amor a la litúrgia; la reconstrucció i replantejament del sentir amb l’Església; i l’anar introduint els cristians en la manera de veure de la litúrgia.

 

Compartir