Comissió diocesana per al Sínode

Amb data 28 d’octubre de 2021 l’Arquebisbe-Bisbe d’Urgell Joan-Enric Vives i Sicília ha nomenat, prèvia consulta al Consell episcopal, la Comissió diocesana per al Sínode sobre la Sinodalitat, que ha de coordinar els treballs dins la Diòcesi per al desenvolupament del que el Sant Pare Francesc ha determinat per al Sínode.

La Comissió està formada per:

  • Mn. Antoni Elvira, Responsable diocesà.
  • Mn. David Codina, Secretari del Consell Presbiteral.
  • Sra. Ester Sibís, Secretària del Consell Pastoral diocesà.
  • Mn. Josep Montoya, Diaca permanent.
  • Sra. Mariví Castaño, Subdelegada de Catequesi.
  • Sra. Cristina Ribot, Verge Consagrada
Compartir