Comencem un nou Any litúrgic

Comença l’Advent que ens prepara per al Nadal, i amb ell un nou Any litúrgic, durant el qual la celebració dels misteris de la fe i l’adoració amorosa del Déu Trinitat ritmaran els dies i les setmanes, tenint per centre i font la Pasqua.

S’ha clos la Porta santa de la misericòrdia als temples jubilars de les Diòcesis i a les Basíliques Papals de Roma. Deixem enrere un any intens dedicat a cercar el rostre del Pare misericordiós, un any dedicat a viure la joia del perdó i de la conversió, per esdevenir misericordiosos amb obres corporals i espirituals de misericòrdia. Ara, la Porta Santa està tancada, però la Porta del Cor de Jesucrist restarà sempre oberta de bat a bat perquè arribi a tothom el fruit del seu sacrifici redemptor. L’Any Sant ha de trobar iniciatives noves de continuïtat que portin el Poble de Déu a viure de la misericòrdia del Pare, a alimentar-se de l’Evangeli i l’Eucaristia, que són la Paraula i el Pa de la vida, per poder construir un món més just i fratern. Caldrà tenir-ho present en la vivència del nou any litúrgic que ara Déu ens concedeix, per la seva gran misericòrdia, ja que “sempre tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia. És font d’alegria, de serenitat i de pau” (MV 2).

En l’inici d’aquest any litúrgic, els Bisbes de Catalunya hem proposat a tot el Poble de Déu el valor essencial de la Sagrada Escriptura com element constitutiu de l’Església, i per això hem aprovat que, aquest primer diumenge d’Advent sigui el diumenge de la Paraula. Quan iniciem la lectura d’un nou cicle del Leccionari, aquest és portat i entronitzat amb la veneració deguda i tota l’assemblea podrà entendre i gaudir la Paraula de Vida abundosa que el Déu i Pare de Nostre Senyor Jesucrist, per l’Esperit Sant, fa arribar a tots els qui participen de la sagrada litúrgia, “font i cim de tota la vida cristiana” (LG 11). Venerem la Paraula de Déu, llegim-la molt més, preguem a partir dels seus textos, millorem-ne la comprensió, i que sigui la nostra força i la nostra companyia en totes les situacions de la vida. Convé promoure una escolta religiosa de la Paraula de Déu (DV 1), i és bo ser apassionats per conèixer les Escriptures santes, especialment els Evangelis i els Salms.

Ara que tenim editada la nova versió de la Litúrgia de les Hores en llengua catalana en aquest inici del nou any litúrgic, podem tornar a promoure’n la seva difusió i estima. És la font més gran de la pregària del Poble de Déu ja que és la pregària oficial de l’Església, l’Ofici diví. Aquesta pregària és obra de Crist i també de l’Església que, sens parar, lloa el Senyor i intercedeix per la salvació de tot el món. És una pregària que ens ajuda a “rumiar” l’obra salvadora del nostre Déu, fruit de la seva gran misericòrdia. Els Bisbes de Catalunya desitgem que sigui la font de l’espiritualitat de tots els membres del Poble de Déu, ja que “l’Ofici diví, com a pregària pública de l’Església, és, a més, font de pietat i aliment de l’oració personal” (SC 90).

Que cada dia d’aquest nou any litúrgic esdevingui un càntic nou per la lloança de Déu i la celebració dels sagraments de l’Església, amb els quals el Senyor Ressuscitat omple de béns la seva Esposa estimada, l’alimenta, la protegeix i la renova en la seva immortal bellesa.

Compartir