Comença la Visita Apostòlica als Seminaris espanyols

Els dos visitadors apostòlics que faran la visita als Seminaris espanyols van arribar a Espanya ahir, dia 11 de gener, enviats pel Dicasteri per al Clergat, a proposta del Sant Pare.

Aquesta visita, que es durà a terme els mesos de gener i febrer d’enguany, cerca conèixer la posada en marxa del Pla de Formació per als Seminaris espanyols (Ratio Fundamentalis) i l’impuls en la formació dels seminaristes.

Els visitadors van ser rebuts per l’Arquebisbe d’Urgell i President de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris, Mons. Joan Enric Vives; i pel President de la Subcomissió de Seminaris, Mons. Jesús Vidal, Bisbe auxiliar de Madrid i Administrador apostòlic d’Alcalá d’Henares; a més de pels secretaris de la Comissió, Juan Carlos Mateos i Sergio Requena. Després van compartir un dinar amb els membres de l’esmentada Comissió.

Posteriorment, va tenir lloc un sopar amb el Nunci Apostòlic a Espanya i Andorra, Mons. Bernardito C. Auza, a la seu de la Nunciatura.

Les visites seguiran dues rutes simultànies que comencen ja el 13 de gener. La primera comença pel Seminari Sant Joan de la Creu (Teologat d’Àvila), que té la seu a Salamanca; i l’altra ruta començarà amb la visita al Seminari Major Sant Fulgenci, de Cartagena-Múrcia.

Compartir