Col·lecta el dia 24 d’abril per als damnificats de la guerra a Ucraïna

2016 ukraniaL’Arquebisbe d’Urgell va enviar el proppassat dia 12 d’abril una carta als preveres i responsables de les comunitats d’Urgell perquè arreu del Bisbat es faci una col·lecta pels qui pateixen la devastació de la guerra a Ucraïna, sota el lema “Amb el Papa, per Ucraïna!”, i que és una iniciativa volguda pel Papa Francesc perquè tingui lloc a tot Europa.

Esmenta l’Arquebisbe a la carta que “al Bisbat d’Urgell hi tenim en diverses poblacions, però sobretot a Guissona, ucraïnesos, i són els seus familiars els qui pateixen aquestes conseqüències”. I per això els demana “atendre aquesta voluntat del Sant Pare, i en la mesura de les vostres possibilitats, que es faci una col·lecta especial per a Ucraïna. La podreu entregar a la Vicaria general” i a través de la Nunciatura Apostòlica es farà arribar a la Santa Seu i a Ucraïna.
 

INFORMACIÓ SOBRE L’EMERGÈNCIA HUMANITÀRIA A UCRAÏNA (Font: Secretaria d’Estat)

El conflicte armat a Ucraïna oriental va començar la primavera de 2014 i, no obstant l’alt al foc de setembre de 2015, encara perdura, amb víctimes causades sobretot per la gran quantitat de mines no eliminades i dels incessants atacs d’artilleria. El nombre de morts confirmats gira al voltant de 9.000, als quals cal afegir els dispersats i empresonats, sovint il·legalment detinguts. La situació d’inestabilitat, la perenne amenaça armada i la conseqüent propagació de bandes armades sense control, exposen a la població a greus dificultats, no solament dins dels territoris directament afectats, sinó a tot el país. La situació ha empitjorat fruït de la situació econòmica general, sotmesa a una eleva inflació, que redueix dràsticament el poder adquisitiu. Més de 500.000 persones tenen urgent necessitat d’aliments. Els desplaçats interns son més d’un milió i mig.

En les zones més directament afectades per la guerra, les majors necessitats es troben en el sector sanitari: més de 120 centres sanitaris han estat malmesos o destruïts. Un risc especial corren les dones embarassades i les que estan a punt de donar a llum, mentre que el perill de la difusió del SIDA i de la tuberculosis és molt alt. Fan falta anestèsics i les intervencions quirúrgiques son freqüentment realitzades sense anestèsia. Als llocs on encara és possible trobar medicaments (moltes farmàcies han tancat), el seu preu ha arribat a nivells elevadíssims.

En les regions més afectades pel conflicte resideixen actualment, amb grans dificultats, al voltant de tres milions de persones, la major part de les quals són ancians, que no han pogut abandonar la zona de combat.

Pel que fa referència a les llars, han estat malmeses entre 12.000 i 15.000, mentre que més de 1.000 han estat completament destruïdes. La situació serà particularment dramàtica a la tardor i a l’hivern, a causa de les rígides temperatures.

Un gran nombre de nens no poden anar a l’escola. Uns 200.000 han trobat refugi a les regions d’Ucraïna situades fora de les àrees devastades pel conflicte. Per la qual cosa, un nen de cada quatre es un desplaçat. Molts han estat afectats per greus formes de traumes psicològics, per les violències de les quals han estat testimonis o que han experimentat. Alguns fins i tot han perdut la capacitat de llegir i escriure.

L’estat de conflicte és la principal dificultat en la recerca d’una solució a la crisi humanitària. En particular, estan vigents limitacions a la importació de béns de consum, inclosos medicaments, així com immenses dificultats per l’arribada de les ajudes internacionals als territoris més afectats.

Davant aquests enormes problemes, la població reacciona amb una extraordinària capacitat de resistència. La xarxa d’ajuda que millor funciona al territori és la constituïda per les confessions religioses. Entre elles, la catòlica, que a Ucraïna constitueix al voltant del 10% de la població i representa una petita minoria en l’àrea més castigada. Estan totalment mobilitzats en ajudar als necessitats, sense poder fer front a la magnitud de les necessitats més urgents.

La Santa Seu està preparant al respecte intervencions específiques en benefici de tota la població, sense distinció de pertinença religiosa o confessional, amb l’objectiu d’ajudar en l’emergència humanitària, especialment en les àrees més crítiques. Per això, s’està preparant un mecanisme per la recopilació i selecció de projectes per a finançar, a través d’una especial Comissió in loco, encarregada d’examinar-los. El Pontifici Consell “Cor Unum” s’encarregarà d’aprovar i avaluar la gestió tècnica dels fons, de la qual es presentaran el informes oportuns.

Compartir