Clausura del curs a l’Escola Diocesana de Formació Permanent

L’Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d’Urgell ha pogut oferir de forma més condensada durant el curs 2020-2021 els dos cursos habituals, el Curs bàsic de formació de cristiana i el Curs d’aprofundiment.

El dissabte 5 de juny l’Arquebisbe, acompanyat de Mn. Antoni Elvira, Director de l’Escola i de Mn. Emili Villegas, Subdirector, van cloure els dos cursos. En aquell dia al Curs bàsic s’oferia el coneixement de les activitats que porta a terme la Delegació diocesana de pastoral de la salut, a càrrec de Mn. Ignasi Navarri, la Gna. Visi Lorenzo i Mn. Pere Morales, Consiliari de l’Hospitalitat de Lourdes. I al Curs d’aprofundiment cloïa un cicle d’Història de l’Església a Catalunya, amb l’aportació de Joan Massa, sobre la història del Principat d’Andorra.

L’Arquebisbe Joan-Enric destacà el bon servei que ofereix la Escola Diocesana de Formació Permanent als laics i consagrats perquè “donem raó de la seva esperança a tothom qui els ho demani”. Felicità l’organització i sobretot els participants que des de fa mesos, cada quinze dies, s’han anat unint online a les classes dels diversos especialistes.

Compartir