Escola diocesana de Formació Permanent on line, durant el curs 2020-21

L’Escola Diocesana de Formació Permanent ha iniciat les classes en aquest curs 2020-21, en format digital, el cap de setmana del 13 de febrer, en el curs bàsic i en el curs d’aprofundiment.

Les classes van acollir un grup més petit en el bàsic i un grup força nombrós en l’avançat, que van seguir les reflexions dels dos ponents que iniciaven les trobades de formació, després del parèntesi provocat per les mesures establertes pels governs a causa del SARS Cov2, que impedeix pel moment la realització de l’Escola presencialment al Santuari del Sant Crist de Balaguer. S’ha organitzat de poder seguir els cursos de manera virtual, que ha tingut molta acceptació, fins i tot alguna nova incorporació d’alumnes.

Van donar la benvinguda el Director de l’Escola i Vicari de Pastoral, Mn. Antoni Elvira i el Vicedirector de d’Escola, Mn. Emili Villegas, i tot seguit Mons. Joan-Enric Vives va adreçar una salutació als assistents de cada grup, encoratjant-los en aquest camí d’aprofundiment en la comprensió de la realitat del Bisbat d’Urgell i de la història de l’Església i també agraint la tasca dels coordinadors i dels ponents.

Primer es va dur a terme la classe del curs bàsic en la que Mn Jaume Soy, Delegat de Missions, va explicar el significat de la missió ad gentes, com s’organitzava el suport al missioners des del Bisbat, quants missioners del nostre bisbat hi ha en l’actualitat i va respondre les preguntes dels assistents. Després en el curs d’aprofundiment sobre la història de l’Església a Catalunya, Mn. Norbert Miracle va fer una documentada exposició sobre les conseqüències de la guerra civil espanyola en la vida de l’Església, i també després els alumnes van poder fer preguntes i reflexions entorn a aquest tema.

Les classes s’organitzen a través d’un sistema tancat de connexió pels alumnes, i es portaran a terme cada quinze dies, amb el suport de la Delegació de Mitjans de Comunicació, fins el dia 5 de juny.

Compartir