Cendra de conversió, dejuni i pregària

Els Bisbes de Catalunya volem que aquest proper dimecres dia 6, Dimecres de Cendra, quan comença la Quaresma, temps de conversió, preguem i dejunem d’una manera especial per les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma determinació del Papa Francesc que assenyala que «l’abús sexual és un pecat horrible, completament oposat i en contradicció amb el que Crist i l’Església ens ensenyen» (21.9.17). Convé tenir present la Nota dels Bisbes de Catalunya “sobre la protecció dels menors”, del dia 12 de febrer.

A tots ens toca aquesta sacsejada de consciències, que ens omple de vergonya i de dolor, per les notícies referides a abusos de menors, ja que alguns dels agressors eren persones consagrades o sacerdots. Els abusos a menors tenen lloc sobretot en les famílies (80%), i també en proporció menor (17%) en els centres educatius i mèdics, i encara més petit (3%) en les institucions religioses. Ho condemnem rotundament així com la cultura que els fomenta o justifica. És un greu problema que afecta tota la societat, i l’Església, com a part de la societat, també se’n veu afectada. El problema és que alguns mitjans de comunicació i algunes autoritats focalitzen només el que pugui referir-se a l’Església. ¿Busquen el nostre descrèdit? Hem d’acceptar aquesta confusió, i demanar perdó pels germans que han pecat i han realitzat actes delictius. Cal fer neteja i serà llarg i molt dur per a tots. Ens solidaritzem amb el dolor de les víctimes, i demanem perdó també a totes les persones a qui el coneixement d’aquests fets ha escandalitzat i ha fet trontollar la seva confiança en l’Església.

En aquesta Quaresma, sofrim i preguem per les víctimes. Els Bisbes volem col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a trobar la manera d’ajudar les víctimes en el seu restabliment. Caldrà actuar amb determinació per protegir els infants i els adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o encobriment, i per eradicar de les nostres comunitats i de tota la nostra societat la cultura permissiva de l’abús sexual, econòmic, de poder i de consciència. I sobretot l’important és adoptar rigoroses mesures de prevenció, que impedeixin la seva repetició, a partir de la formació d’aquells a qui els seran confiades tasques de responsabilitat i educatives, siguin laics o consagrats.

Amb tot, els Bisbes creiem que és just valorar la dedicació generosa i madura de tants sacerdots i religiosos, d’educadors en les escoles i el temps lliure, envers els infants i joves, i les seves famílies, i convé que els defensem de tota ombra de sospites generalitzades. Molt de treball ben fet així ho avala. I també no podem menystenir el dret que tota persona té a la presumpció d’innocència.

El compliment de la legislació vigent, canònica i civil, passa per posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets ocorreguts que poguessin constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, per a la valoració jurídica que correspongui; instar les víctimes que denunciïn els fets davant les autoritats civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe per a qualsevol cas d’abús  fonamentat. I posarem en pràctica el que el Papa Francesc amb els Presidents de les Conferències episcopals vulgui anar determinant per combatre aquestes accions deshonestes i delictives que tant afecten l’anunci de l’Evangeli.

Compartir