Celebració del Tridu Pasqual.- Dissabte Sant (3)

Dissabte dia 19 d’abril l’Església ha celebrat el Dissabte Sant amb silenci i pregària, vetllant i preparant la joiosa celebració de la Pasqua de Resurrecció.
A la Catedral de Santa Maria d’Urgell a les 11 del matí s’ha aplegat una fervorosa Comunitat orant, que presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, els Canonges, els seminaristes, alguns membres de la Vida consagrada i alguns fidels, han pregat amb l’Ofici de Lectura i els Laudes allargats, tal com vol l’Església.


Pregar i esperar units amb la Verge Maria, Mare de l’Esperança, que Déu complirà les seves promeses i ressuscitarà el seu Fill Jesucrist, en qui el Pare “sempre es complau i a qui hem d’escoltar”. Dia de silenci i de pau després del combat de la Creu. Vetllar prop del sepulcre buit, per “veure i creure”.

Compartir