Celebració del Dijous Sant

Amb els sentiments joiosos de reviure l’Eucaristia del Cenacle i alhora l’entrada en el Misteri de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist, s’han iniciat arreu de la Diòcesi d’Urgell les celebracions del Tridu Pasqual, amb els preveres i els diaques fent-se disponibles perquè el Poble de Déu pugui celebrar la seva fe. En alguns llocs s’han doblat les celebracions per tal de no excedir els aforaments permesos.

A la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell, l’Arquebisbe Joan-Enric va presidir l’Eucaristia de la Cena del Senyor, enguany sense lavatori dels peus ni tampoc processó per l’interior del temple, acompanyant el Santíssim Sagrament a la reserva. Amb un grup de seminaristes i joves, dels Vicaris Generals i del Secretari general, i d’alguns Canonges, va celebrar l’inici dels dies més sants de l’any.

A la seva homilia va exhortar a demanar a Déu la gràcia “d’entrar” en el Misteri de l’acceptació obedient de Jesús de la voluntat del Pare i de la seva entrega fins a la creu i la resurrecció. Cal mirar a fons a l’interior de les vivències amb “estupor”, com suggereix el Papa Francesc, i deixar-se corprendre per l’actitud de Jesús que estima fins a l’extrem, renta els peus dels seus deixebles, s’ofereix amb decisió fins a la mort, i porta la vida nova als Apòstols, que de persones porugues i tancades passaran a ser testimonis valents i forts de la resurrecció.

Dia de l’Amor i del servei, dia de l’Eucaristia i del sacerdoci. Tots al Cenacle hem de vibrar de fe i d’amor per imitar el Senyor. I ampliar la fraternitat, tal com indica el Papa a “Fratelli Tutti”, envers tots els homes i dones, sense distinció de raça, idees, religió, perquè neixi una nova fraternitat de germans.

Després del Glòria van emmudir les campanes i l’orgue, i al final de la Missa es reservà de manera solemne però simplificada l’Eucaristia per a la comunió dels fidels del Divendres Sant. La col·lecta d’aquest dia es destina a Càritas.

Compartir