Celebració de Sant Ot, Patró de la ciutat de La Seu d’Urgell

Dissabte 7 de juliol el Vicari General i Rector de la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell va presidir la solemne celebració eucarística a la Catedral per commemorar la Festivitat litúrgica de St. Ot, Patró de la Parròquia i de la ciutat de La Seu d’Urgell. Van concelebrar l’Eucaristia diversos preveres de la ciutat, Mn. Gabriel Casanovas, Mn. Pau Bellido, Mn. Agustí Brescó, Mn. Jordi Gasch i Mn. Josep Maria Solé.

Hi van assistir representants de la Corporació Municipal encapçalats per l’Il·lm. Sr. Alcalde, Sr. Albert Batalla, i una bona quantitat de fidels de la ciutat que van voler honrar el Sant Patró a qui se li atribueix l’actual Catedral Romànica del s. XII, joia del patrimoni català.

A la seva homilia Mn. Ignasi va glossar la figura de St. Ot com un gran Pastor d’Urgell que va vetllar per dignificar el culte litúrgic d’Urgell i que impulsà la construcció de l’actual catedral romànica, i que es dedicà totalment als pobres i necessitats del seu temps.

Sant Ot fou Bisbe d’Urgell i era fill dels comtes de Pallars Sobirà, Artau I i Llúcia. De primer els pares el van dedicar a les lletres, després va canviar els llibres per les armes durant algun temps. Fou ordenat sacerdot pel bisbe d’Urgell Guillem Arnau de Montferrer (1092-1095). Segons la documentació, consta que l’any 1087 era ardiaca de la Seu d’Urgell i és esmentat com a bisbe electe d’Urgell l’any 1095, quan el seu antecessor encara tenia el càrrec episcopal. S’ha de pensar que obtingué el beneplàcit del bisbe sortint i de la comunitat canonical urgellenca. Pel que es desprèn dels documents, hom creu que fou nomenat bisbe l’any 1097, ja que en un document del 28 de maig d’aquest any se l´esmenta com novi electi episcopi i el 23 d’octubre ja se l´anomena urgellensis sedis episcopo.

Sant Ot d’Urgell intentà mantenir un equilibri de poders tant a nivell polític com eclesiàstic, dels quals destaquen les convinences amb els comtes Pere Ramon I de Pallars Jussà i Ermengol V d’Urgell. Durant el seu pontificat consagrà diverses esglésies i promogué la construcció d’altres, entre les quals sobresurt la catedral d’Urgell. Es conserva la carta amb què es va dirigir als seus fidels, atorgant abundoses indulgències a tots els qui amb llurs donatius anuals contribuïssin a refer la catedral ‘quasi esberlada’ (‘pene fracta’). L’any 1098, a instàncies d’Ot, el papa Urbà II confirmà els béns i el territori del bisbat d’Urgell.

Morí el 7 de juliol de 1122 i el seu successor, Pere Berenguer, en demanava la canonització.

En acabar l’Eucaristia es va repartir a l’exterior coca i vi als assistents per compartir una estona de germanor i l’Ajuntament va oferir la tradicional ballada de sardanes que enguany per la pluja va tenir lloc als porxos de davant la Catedral.

Compartir