Memòria del Centre Català de Solidaritat (CECAS) d’atenció a la drogodependència el 2014

Més de 500 persones de tot Catalunya amb problemes de drogodependències han realitzat un programa de tractament al Centre Català de Solidaritat durant el 2014. La seva tasca es basa en generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb especial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació, amb la màxima qualitat de mitjans humans tècnics i econòmics.

Promogut per Càritas Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense, CECAS rep també el suport de la Unió de Religiosos de Catalunya i de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Hi participa el Bisbat d’Urgell, a través de Càritas d’Urgell i Càritas Andorrana.

Aquest centre es planteja què porta les persones a l’addicció i fa acompanyament de les realitats, potencialitats i capacitats personals per tal que la mateixa persona sigui la solució que li permeti millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar.

Una feina que és possible gràcies a les 92 places residencials i 15 de centre de dia que diàriament s’ofereixen. També hi juga un paper clau l’atenció ambulatòria que s’ofereix en el Centre d’Atenció i Seguiment. Els programes de tractament de CECAS es duen a terme a través de l’atenció ambulatòria, en el centre de dia, a la comunitat terapèutica, en un pis de reinserció, i en un pis d’inclusió social i atenció familiar.

L’equip d’atenció està format per 42 professionals dels camps de la Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball social, Educació Social i Integració Social. A més, es compta amb el suport de 2 psiquiatres gràcies a la col·laboració amb Sant Joan de Déu i amb 70 persones voluntàries.

El perfil dels atesos

De les persones ateses, un 81,8% són homes i un 18,2% són dones, les quals, a nivell residencial, han estat ateses de manera específica en un programa diferenciat de comunitat terapèutica que es troba ubicat a Tarragona. El tram d’edat majoritari és de 31 a 40 anys, i la droga principal que motiva l’ingrés és l’alcohol amb un 42,4% dels casos, essent la cocaïna la segona droga principal (36,5%). Un 70% de les persones es trobaven a l’atur havent treballat abans.

Fins a un 65% de les persones han finalitzat el tractament amb una alta terapèutica, essent 6 mesos el temps mig d’estada.

El suport familiar és clau per acompanyar el malalt en el procés de desintoxicació i deshabituació. Es realitzen grups, entrevistes individualitzades i trobades entre la família i la persona amb drogodependència. Aquest 2014 s’han atès fins a 150 famílies.

Les ajudes a CECAS

El pressupost executat ha estat de prop de 1.800.000 euros. Cal remarcar que les cessions d’ús i aportacions en espècies són importants i permeten un bon desenvolupament de les activitats. L’Ajuntament de Barcelona cedeix gratuïtament la finca de Can Puig. L’Agència de Salut Pública de Barcelona col·labora amb la realització de les analítiques per al control d’abstinència. Els Arquebisbats de Tarragona i Barcelona, i els Bisbats de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa i Lleida, cedeixen els locals de les acollides. Les Càritas Diocesanes de Barcelona, Lleida i Tarragona paguen els subministraments d’aigua, electricitat, gas i telèfon dels locals d’acollida respectius.

En relació als aliments, es reben donacions de la Fundació Banc dels Aliments i del Pla d’Ajuda alimentària de la UE, Creu Roja a Barcelona.

D’altra banda, destacar que el 2014 s’ha constituït l’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials del CECAS amb la finalitat de ser un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari, creat per a anàlisi i assessorament de qüestions de caràcter ètic en l’àmbit de l’atenció a les persones amb drogodependència, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva atenció, a través de la promoció dels valors ètics.

El Centre Català de Solidaritat és una Fundació privada sense ànim de lucre fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social. S’atén tant la persona com el seu entorn familiar.

El CECAS neix l’any 1991, a iniciativa de les Càritas de Catalunya i amb el suport dels bisbes de totes les diòcesis catalanes amb la voluntat de cobrir les necessitats de persones excloses amb problemes d’addicions. I és un servei de l’Església de Catalunya per al tractament, rehabilitació i reinserció de les persones amb drogodependència. Treballen des de valors com ara l’afecte, la solidaritat, la responsabilitat social, la lluita contra la marginalitat, el compromís, la motivació, l’entusiasme, l’esperança, la paciència i la tolerància.

Compartir