Carta del Papa “Laudate Deum”

El 4 d’octubre, festa de St. Francesc d’Assís, el Papa ha publicat una nova Exhortació apostòlica, Laudate Deum (Lloeu Déu), on fa una crida a reaccionar de manera urgent i decidida davant la greu amenaça del canvi climàtic, provocat per l’activitat humana. Aquesta carta emfatitza i vol ser una continuació d’alguns missatges de la seva important encíclica Laudato si’ (Lloat sigueu), publicada l’any 2015, i dedicada a la crisi ecològica. Amb tot, el Papa ara apuja el to, davant la gravetat de la situació. Ens alerta que, malgrat que alguns ho vulguin negar o amagar, el canvi climàtic segueix avançant i accelerant-se, sense que la comunitat internacional reaccioni de manera suficient. No es pot descartar, afirma, la possibilitat d’arribar a un punt crític, causat per una “cascada d’esdeveniments” irreversibles que es precipitin com “una bola de neu”, des d’on no hi hagi retorn. En tot cas, és indubtable que es tracta d’un fenomen global que ja perjudica de manera creixent les vides i famílies de moltes persones en molts diversos àmbits, com la salut, les fonts del treball, l’habitatge, les migracions forçades, afectant especialment els col·lectius més vulnerables del món.

El Papa Francesc reflexiona de nou sobre les causes que hi ha darrere de la degradació ecològica, especialment el “paradigma tecnocràtic” dominant, que pretén un ésser humà sense límits i un creixement infinit. Torna a demanar una revisió en profunditat del nostre model de progrés i de poder, per evitar que es giri contra nosaltres mateixos. També exhorta, un cop més, la comunitat internacional a actuar al nivell del repte global que vivim. Per això, reclama configurar “un nou multilateralisme” més democràtic, que inclogui l’aportació dels països petits i la societat civil, i que estableixi institucions internacionals “dotades d’autoritat”, capaces “d’assegurar el bé comú mundial”. En aquest sentit, de cara a la propera Cimera mundial sobre el canvi climàtic (COP28), del desembre a Dubai, demana que s’aprovin mesures de transició energètica “eficients, obligatòries i fàcils de supervisar”, que obrin un nou procés, “dràstic, intens i que compti amb el compromís de tots”, a fi de reduir les emissions globals de diòxid de carboni i “evitar a temps els pitjors mals”.

A la vegada, el Papa s’adreça de manera particular a nosaltres, els fidels catòlics, per recordar-nos que cal que assumim la nostra responsabilitat. Hem de tenir cura de la terra, meravellosa creació de Déu, que ens ha confiat generosament i a la qual estem profundament vinculats. Per això, ens demana iniciar “un camí de reconciliació amb el món que ens acull i fer-hi la nostra aportació, per embellir-lo”. En aquest camí, tot i saber que el canvi climàtic necessita mesures polítiques nacionals i internacionals, ens recorda que és també indispensable “canviar l’estil de vida irresponsable, propi del model occidental”, “contaminant menys, reduint els residus, consumint amb prudència” i promovent així, una nova cultura que produirà els seus efectes a llarg termini. El lema triat “Laudate Deum”, fa seva una pregària de St. Francesc, i vol recordar-nos que “un ésser humà que pretengui ocupar el lloc de Déu, es converteix en el pitjor perill per a si mateix”.

Compartir