Germanes de la Sagrada Família d’Urgell – Col·legi Janer

Fundadors: Anna M. Janer i Bisbe Josep Caixal Estradécolegimarejaner

Any fundació Població Membres
1883 Santa Coloma, Andorra 6 religioses