Càritas presenta a Balaguer la memòria 2020 als voluntaris

Càritas Diocesana d’Urgell va celebrar, el dissabte 4 de setembre, una trobada amb els voluntaris i responsables de l’entitat al Santuari-Basílica del Sant Crist de Balaguer en la que el Director de Càritas Urgell, Sr. Josep Casanova, donar a conèixer les xifres del 2020 i la memòria d’activitats i en la que també el P. Joan Carrera s.j., membre de Cristianisme i Justícia va oferir una xerrada sobre “Viure millor amb menys”.
L’Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives, va presidir l’activitat, a la que van assistir el Vicepresident de Càritas Espanyola, Sr. Enrique Carrero, i la Secretària General de Càritas Espanyola, Sra. Natalia Peiro; el President de Càritas Catalunya, Sr. Francesc Roig; nombrosos voluntaris i voluntàries i directors de Càritas a les diverses comarques de la diòcesi.

L’acte es va iniciar  amb les paraules de benvinguda i agraïment de Mons. Joan-Enric Vives als assistents, que van omplir el temple de la Basílica de manera espaiada, per complir amb les normatives d’aforament vigents. Mons. Vives va posar en relleu la intensitat amb què s’inicia el curs i va donar un missatge d’esperaça i coratge als assistents, agraïnt la tasca que durant l’any 2020, tant dur, va desenvolupar Càritas, que malgrat les dificultats provocades per la pandèmia no va cloure mai els seus serveis.
Després el jesuïta P.Joan Carrera va fer la seva exposició en la que explicar sobre unes idees base, que cal aprofundir en els valors profuns i humans de cadascún de nosaltres per fugir d’un consumisme exacerbat al que ens ha portat el capitalisme, que ho transforma tot en un producte i ens allunya de la percepció de la nostra humanitat. Va considerar que desaccelerar el consum pot donar lloc a un tipus de progrés en el que la diversificació, l’impuls dels valors alternatius locals, el respecte de l’entorn i les democràcies més locals i participatives siguin mes rendibles i més implicador en la comunitat. Per P. Carrera, les religions i especialment la cristiana, són peça clau en la transformació de les persones, perquè posen el cor de l’home en el centre i això ens porta a viure fora de nosaltres, mirant la comunitat i el respecte mutuu.

Josep Casanova va fer una cuidada exposició dels trets bàsics de la tasca que ha fet Càritas en el darrer any, enmig de les dificultats que ha imposat el confinament i les conseqüències dramàtiques per a moltes persones a nivell humà, social i econòmic; va mostrar com s’havia dut a terme l’atenció; explicant l’increment de més d’un 67% de les inversions en ajudes socials, les inversions que s’han fet en cadscun dels programes que s’han dut a terme. Va tenir un record per les persones que durant aquest temps ens han deixat, vinculades a Càritas i al personal i voluntaris, i fins i tot industrials i va acabar la seva exposició posant en relleu les dificultats que per la pròpia empresa d’inserció “grup Grapats” ha suposat el tancament i el greuge a nivell econòmic, que ha estat sostingut per Càritas d’Urgell.

Va cloure l’acte la celebració eucarística presidida per Mons. Vives, i concelebrada pels sacerdots que havien acudit acompanyant els voluntaris de diferents parroquies, des de Guissona, Tremp, Balaguer, La Seu d’Urgell, Pobla de Segur i Sort i d’altres. Mons. Vives, en la seva homilia va glossar l’evangeli del paralític que es portat davant Jesús per part dels deixebles que exerceixen la caritat i els va posar com a exemple de la inventiva que han de tenir tots els voluntaris i treballadors de Càritas per superar els reptes i saber portar els necesssitats a Jesús. Va acabar amb unes paraules de coratge: ”Som una Càritas viva i amb il.lusió, per arreglar el món, començant pel que queda més a la vora. Siguem les mans i el cor de Jesucrist”.

Compartir