Càritas d’Urgell incrementa en un 26 % les seves atencions durant l’any 2009

Asseblea General de Càritas d'UrgellLes xifres les va fer públiques l’entitat en la seva Assemblea anual celebrada dissabte 5 de juny a Balaguer, presidida per Mons. Joan-Enric Vives.

Càritas Diocesana d’Urgell va presentar en l’Assemblea celebrada el dissabte 5 de juny al Santuari del Sant Crist de Balaguer els resultats de l’any 2.009, el que posa de manifest que la xifra de persones ateses a l’entitat pujava a un total de 2.105, cosa que suposà un increment de més del 26% respecte del 2008.

Tot i que acudeixen a l’entitat un major número de dones, l’augment d’ un 49% en relació al 2008 d’homes que van demanar ajuda és una dada que corroboraria la difícil situació econòmica que travessa el nostre país. A tot això cal afegir que, si bé s’observa un lleuger descens de dones que van sol·licitar aquest tipus d’ajut s’incrementa en quasi un 40% entre els homes, la qual cosa permet afirmar que moltes famílies que mai no havien necessitat ajuda ni de Càritas ni de Serveis Socials ara s’han vist obligades a demanar-ne per cobrir necessitats bàsiques.

La pressió que suposa per a moltes famílies les despeses relacionades amb l’habitatge, pagament del lloguer (43%), pagament dels rebuts del consum de llum o gas, entre d’altres (18%), o en molts casos poder menjar a diari, ha suposat que Càritas d’Urgell hagi hagut de destinar més de 26.000€ en ajudes econòmiques directes. A aquests conceptes, cal afegir-hi per ordre d’importància, les despeses relacionades amb la salut (14%, derivades en molts casos de la vida en precarietat de les persones que tenen dificultats econòmiques), i el transport (3%).

Compartir