Càritas Andorra participa a l’Assemblea de Càritas Europa

El 19 de maig es va celebrar la conferència regional de Càritas Europa de l’any 2020. Aquesta era la conferència que s’havia de celebrar a Andorra, però que finalment es va anul·lar per la pandèmia i es va celebrar, per primera vegada, de manera telemàtica. No hi va haver cap incidència tècnica. Andorra hi fou representada pel Sr. Francesc Mora. Van ser-hi presents 42 membres, d’un total de 49 de la xarxa europea de Càritas. Amb un nombre de persones connectades de 75, que significava una considerable assistència.

Després d’una oració del President sortint Mgr. Luc Van Looy, va prendre la paraula el cardenal Tukson, com a enllaç entre Càritas i el Papa Francesc, que va parlar de l’impacte del Covid-19 en tota l’organització, en tant que és un problema que afecta tots els aspectes de la vida, mes enllà dels merament sanitaris. També va recordar que se celebra el 5è aniversari de l’encíclica Laudato Si, que te relació amb la conservació de la casa comuna (la terra i la humanitat). També va fer revisió del paper de Càritas en la crisi a causa del Covid-19.

Es van aprovar els estats financers de l’Exercici 2019 i el Pressupost (revisat per la crisi) del 2020, i també es van aprovar els informes dels auditors externs i dels interns.

La Secretària general, Maria Nyman, va presentar el Pla estratègic per als anys 2021-2028. Aquest pla s’està treballant actualment amb totes les organitzacions membres, i es presentarà per a la seva aprovació al mes de desembre de 2020. Càritas Andorrana està informada d’aquest treball i, abans de l’aprovació final, es donarà trasllat a tothom per fer els comentaris escaients.

Dins d’aquest pla, com a mesura a destacar, hi ha l’actuació que es vol fer en relació als joves. El programa s’anomena Young Caritas i busca crear grups de treball de joves perquè s’impliquin en la tasca de Càritas. A la web de Càritas Europa hi haurà un enllaç en relació a aquest punt.

També es va procedir a eleccions i votacions de diferents decisions, com els nous auditors extern i  intern, i es va ratificar que Andorra sigui la seu de la propera Conferència Regional de Càritas Europa, els dies 10 al 12 de maig de 2021. I es decidí que serà Grècia la seu de la Conferència Regional de l’any 2022.

Es procedí a l’elecció del nou President de Càritas Europa en la persona de Mons. Michael Landau, a proposta de Càritas Àustria. És un sacerdot de la diòcesi de Viena, director diocesà de Càritas Àustria. Home de gran experiència i prestigi, va centrar la seva intervenció en la visió d’Europa com a una unitat formada per l’orient i l’occident, els dos pulmons del cristianisme. També es va referir a les repercussions de la pandèmia en la societat i els pobres, posant de manifest les coses bones que també portarà això, des del punt de vista de solidaritat i d’amor. I que ens hem de centrar en les oportunitats i les fortaleses, i no deixar ningú enrere. Com a Vicepresidenta fou elegida la Sra. Natalia Peiró, secretària general de Càritas Espanyola.

Compartir