Càritas alerta de la cronificació de la pobresa en les comarques de Lleida

Les Càritas a Lleida, Urgell i Solsona detecten que les desigualtats s’estan enquistat en la societat i han advertit que els deutes ofeguen les economies familiars en la roda de premsa de presentació de l’acció social durant l’any 2017, coincidint amb la celebració del Dia de la Caritat, el proper diumenge 3 de juny.
La roda de premsa, que es va dur a terme a la seu de Càritas Lleida, va ser presidida per Mons. Salvador Giménez, Bisbe de Lleida, en representació dels bisbes de les tres diòcesis. Les xifres van ser presentades pel Director de Càritas Urgell, Josep Casanova. També va parlar la Coordinadora de Càritas Urgell, Marta Fortuny.

Mons. Giménez va posar en relleu el compromís de les comunitats cristianes vers les persones que pateixen i l’aposta que fa Càritas per fer visibles els col•lectius més fràgils i per acompanyar-los, en el sentit que proposa el lema de la campanya institucional de Càritas amb motiu de la celebració de la Diada del Corpus.
Josep Casanova, per la seva banda va recordar que darrera de les xifres hi ha persones, i que és precisament l’acompanyament personal i humà dels que estan en situació de fragilitat extrema el que defineix la tasca de Càritas.
Càritas ha atès durant l’any 2017, als bisbats de Lleida, Solsona i Urgell, 9.627 persones directament, i s’han beneficiat del seu suport 26.303 persones. S’ha fet a través de 71 punts d’atenció, una xarxa de centres i parròquies en les que s’ha donat suport a les persones en programes d’acollida, de cobertura de necessitats bàsiques, de suport a la família i la infància i d’inserció socio-laboral, suport a gent gran, en assessoria jurídica a immigrants, i en salut (drogodependències).
També es treballa a través de 3 empreses inserció (Troballes a Lleida), (Cartaes a Tàrrega), (Nougrapats a La Seu d’Urgell); i tres fundacions en l’àmbit laboral a Solsona i a Cervera, per les quals han passat 53 persones, s’ha donat 161 beques, s’ha format en l’àmbit laboral 185 persones i s’ha donat acolliment i orientació laboral a 1.521 persones més. S’han invertit en aquesta tasca d’inserció socio-laboral un total de 2.508.150 euros entre les tres diòcesis. Lleida ha invertit 1.008.283 euros, Solsona 1.097.431 euros i Urgell 402.436 euros.
Josep Casanova va posar en relleu la preocupació de l’entitat per l’escassetat de recursos econòmics per tirar endavant projectes i ajuts i també per la situació econòmica que es viu a Catalunya, marcada per la precarietat en els contractes, el fort deute de les famílies, l’escassetat que es destina a donar suport als infants en situació de risc i la baixa aplicació de les lleis de la dependència i de la segona oportunitat.

Actualment hi ha 1.354 voluntaris i 56 persones contractades treballant en els programes socials de Càritas Urgell, Solsona i Lleida. S’atenen llars amb ingressos molt reduïts, persones extremadament pobres i en situació d’exclusió econòmica i social. Els deutes s’han acumulat en les famílies, i encara que treballin els que les sustenten, aquest treball és insuficient i no els permet sortir de la precarietat. Els deutes són majoritàriament, amb la hisenda pública, amb la Seguretat Social i amb el retorn de préstecs.

Marta Fortuny va explicar la importància del suport que fa Càritas a les famílies a través dels programes d’acolliment i de cobertura de necessitats bàsiques; per què aquests programes són el que dona sentit a l’acció de l’entitat. Quan s’enforteix el nucli familiar, es dona estabilitat als infants i els pares tenen ingressos, es millora alhora la cohesió social i la vertebració de la societat. S’han destinat 446.368 euros en ajuts econòmics directes a les persones i les seves famílies. Del total de recursos invertits, 5.005.763 euros; 2.497.613 euros han estat destinats a l’acció social de Càritas (765.961 euros a Lleida; 1.008.719 euros a Solsona; 722.933 a Urgell).

Compartir