Capítol de les RR Franciscanes Missioneres de La Immaculada a La Garriga

El dia 15 de juliol l’Arquebisbe Joan-Enric Vives va celebrar l’eucaristia dins el Capítol general de les Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció a la Casa Mare i primera fundació a La Garriga el 1859, per la M. Anna Ravell.

El Capítol ha fixat els eixos de treball institucional i ha reelegit Superiora general la Gna. Consol Muñoz per tres anys, després de dos sexennis, i serà clausurat el dia 16.

L’Arquebisbe animà al coratge i l’esperança, remarcant els trets més remarcables dels seguidors de St. Francesc, en escaure’s la festa de St. Bonaventura, que fou gran teòleg, general de l’Orde i bisbe-cardenal, que insistí en la via amorosa per a conèixer Déu i estar-hi units. També animà l’Institut de Franciscanes en el camí de reforma i de missió del Papa Francesc, remarcant que tenim una missió i som cadascú una missió.

Compartí amb les religioses el matí i un àpat de fraternitat.

Compartir